คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน มืออาชีพ

353

สกู๊ปคมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี พระอาจารย์มีหลักธรรมของคุณสมบัติในการเป็นมืออาชีพมาฝาก จะต้องทำอย่างไรนั้น รับชมดังนี้

คนทำงานทุกคนต่างก็อยากได้ชื่อว่า “เป็นมืออาชีพ” ที่ประสบความสำเร็จในระดับตำนาน แต่ถ้ามัวแต่อยากหากไม่ทำ สิ่งที่คิด สิ่งที่ฝันก็คงเป็นได้แค่ฟูมฟองของจินตนาการเท่านั้นเอง

ทำอย่างไรจึงจะกลายเป็นคนทำงานระดับมืออาชีพ จากประสบการณ์การอ่าน การค้น การศึกษาชีวประวัติบุคคลสำคัญของโลกและการได้สนิทเสวนากับคนที่ทำงานจนประสบความสำเร็จระดับมืออาชีพอาตมภาพพบว่า บุคคลที่จะได้ชื่อว่าเป็นมืออาชีพนั้นมักจะถึงพร้อมด้วยคุณสมบัติ ๗ ประการ กล่าวคือ

  • ทำในสิ่งที่รัก
  • ทำให้ดีที่สุด ณ จุดที่ทำ
  • คิดต่าง
  • สร้างสายสัมพันธ์กับคนหลากหลายวงการ
  • เป็นนักสื่อสารที่ยอดเยี่ยม
  • กล้าตัดสินใจ
  • ไม่กลัวความล้มเหลว

คุณสมบัติ ๗ ประการนี้คือรากฐานของคนทำงานที่ได้ชื่อว่า “เป็นมืออาชีพระดับตำนาน”

คมธรรมประจำวันนี้ก็คือ

                ที่ใดมีความคิดสร้างสรรค์ ที่นั่นจึงจะมีนวัตกรรม

ที่ใดมีความคิดต่าง ที่นั่นจึงจะมีการสร้างความเปลี่ยนแปลง