ฝูงแมงกะพรุนน้ำจืด สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เริ่มปรากฏให้เห็นแล้ว

510

ฝูงแมงกะพรุนน้ำจืดสิ่งมีชีวิตมหัศจรรย์ ปัจจุบันหาชมได้ยากที่ลำน้ำเข็ก จ.เพชรบูรณ์ เริ่มปรากฏให้เห็นแล้ว หลังจากสภาพอากาศร้อนจัด

บรรดาแมงกะพรุนน้ำจืด สิ่งมีชีวิตมหัศจรรย์ที่หาชมได้ยากที่แก่งบางระจัน ในลำน้ำเข็ก ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เริ่มปรากฏให้เห็นแล้ว หลังจากสภาพอากาศร้อนจัดโดยแมงกะพรุนน้ำจืดสายพันธุ์น้ำไหล ที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 860 เมตร สิ่งมหัศจรรย์หายากซึ่งมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย และเป็นเพียง 1 ใน 5 แห่งของโลกที่พบอยู่ตามแหล่งน้ำไหลบนเทือกเขาสูง ตั้งแต่ช่วงระหว่างต้นเดือนมีนาคมไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม ของทุกปี

โดยนักท่องเที่ยวจะสามารถพบเห็นแมงกะพรุนน้ำจืดชนิดนี้ได้ตลอดลำน้ำเข็ก เพราะเป็นช่วงที่แมงกะพรุนน้ำจืดจะลอยไปตามน้ำเพื่อผสมพันธุ์กัน เพราะน้ำมีอุณหภูมิสูงขึ้นเหมาะสำหรับการขยายพันธุ์ จึงทำให้สามารถพบเห็นแมงกะพรุนน้ำจืด ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากในลำน้ำเข็กด้วยตาเปล่า

สำหรับแมงกะพรุนน้ำจืดจะมีลักษณะคล้ายกับแมงกะพรุนน้ำเค็มแต่มีขนาดเล็กกว่า ตัวใหญ่สุดมีขนาดเท่าเหรียญ 5 บาท

ส่วนเส้นทางการเข้าชมแมงกะพรุนน้ำจืด นอกจากนักท่องเที่ยวจะเดินทางโดยเรือไปตามแก่งเพื่อชมธรรมชาติแล้ว ปัจจุบันยังมีเส้นทางการเกษตรของชาวบ้าน ที่นักท่องเที่ยวสามารถนำรถยนต์เข้าไปจนถึงแก่งที่ชมแมงกะพรุนน้ำจืดได้อีกด้วย