ชื่นชมความสามารถช้างไทย ณ ศูนย์คชศึกษา จ.สุรินทร์ หมู่บ้านช้างเลี้ยงใหญ่ที่สุดในโลก

677

จากมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อปี 2541 ได้กำหนดให้วันที่ 13 มีนาคมของทุกปีเป็นวันช้างไทย เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของช้าง สัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทย วันนี้รายการเช้านี้ที่หมอชิตจะพาไปที่ศูนย์คชศึกษา จังหวัดสุรินทร์ ไปเยี่ยมชมวิถีชีวิตความผูกพันของช้างกับคนในชุมชนหมู่บ้านช้างเลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ความน่ารักของช้างแสนรู้ในอิริยาบถต่างๆ ทั้งเต้นรำ ปาลูกโป่ง เล่นฮูล่าฮูป สร้างรอยยิ้มให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาชมความสามารถอันเฉลียวฉลาดของช้างเลี้ยง ที่ถูกฝึกเพื่อโชว์ทุกวันในสนามแสดงช้างของศูนย์คชศึกษา จังหวัดสุรินทร์ ภายในศูนย์เป็นหมู่บ้านช้างที่นักท่องเที่ยวจะได้เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ระหว่างช้างกับคนในชุมชนบ้านตากลาง ที่มีความผูกพันเลี้ยงช้างเสมือนเป็นสมาชิกของครอบครัว

เพื่อเป็นการยกย่องช้างในฐานะเป็นสัตว์สัญลักษณ์ประจำชาติ อีกทั้งยังเป็นสัตว์คู่พระบารมีของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ ในวันที่ 13 มีนาคม ที่ศูนย์คชศึกษาจึงได้จัดการแสดงช้าง บ่งบอกถึงเมืองสุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ และรำลึกถึงพระคุณของช้างที่เป็นกำลังสำคัญในการปกป้องและกอบกู้บ้านเมืองมาตั้งแต่โบราณ

ก่อนถึงวันงานที่วัดป่าอาเจียงใกล้กับศูนย์คชศึกษา คณะสงฆ์ร่วมกับชมรมชาวกูยแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความสามารถในการจับช้างป่ามาฝึกหัดเป็นช้างเลี้ยง ได้จัดงานบุญให้กับช้างทุกเชือกผ่านพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ให้ช้างได้ใส่บาตรกับพระสงฆ์ และจัดเตรียมผลไม้จำนวนมากให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสทำบุญ ร่วมให้อาหารช้างด้วยตัวเอง

งานนี้ไม่เพียงแต่นักท่องเที่ยวจะได้เห็นความสามารถของช้างไทยเท่านั้น สิ่งสำคัญที่สุดของการจัดงานก็เพื่อให้ทุกคนได้ช่วยกันอนุรักษ์ หวงแหนช้าง และตระหนักถึงความสำคัญในการดำรงอยู่ของช้างไทย รำลึกถึงพระคุณของช้างที่เคยเสียสละเลือดเนื้อ เพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทยให้ดำรงอยู่มาจนถึงปัจจุบัน

วาเนสสา สมัคศรุติ

รายงาน