สัญญาณภัยแล้ง “ถนนมิตรภาพสายเก่า” โผล่ในเขื่อนลำตะคอง

512

สัญญาณภัยแล้งมาเยือน ถนนมิตรภาพสายเก่าโผล่ขึ้น ในเขื่อนลำตะคอง จ.นครราชสีมา หลังจากปริมาณน้ำในเขื่อนเหลือน้อย

จากปริมาณน้ำในเขื่อนลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา ที่ลดปริมาณลงอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดมีปริมาณน้ำที่ใช้การได้เพียง 69 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือประมาณร้อยละ 22 จากความจุเขื่อนทั้งหมด ทำให้ขณะนี้ถนนมิตรภาพสายเก่าได้โผล่ขึ้นมา ให้เห็นเป็นระยะทางยาวหลายกิโลเมตร ประชาชนสามารถขับรถยนต์ลงไปวิ่งบนถนนมิตรภาพสายเก่าที่โผล่ขึ้นมาภายในเขื่อนลำตะคอง ซึ่งถนนมิตรภาพสายเก่าดังกล่าว เป็นถนนสายเดิมที่ประชาชนใช้สัญจรในอดีต ก่อนที่จะมีการสร้างเขื่อนลำตะคองขึ้น เมื่อประมาณ 50 ปีที่ผ่านมา

นายสุทธิโรจน์ กองแก้ว ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาลำตะคอง เปิดเผยว่า การที่ถนนมิตรภาพสายเก่าโผล่ขึ้นมาให้เห็น ในเขื่อนลำตะคองเป็นระยะทางยาวเช่นนี้นั้นถือเป็นสัญญาณเตือนว่ากำลังเข้าสู่ฤดูแล้ง ให้ประชาชนทุกคนช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัด

ที่จังหวัดศรีสะเกษ สภาพอากาศในตอนกลางวันยังร้อนอบอ้าว ขณะที่แหล่งน้ำต่างๆ เริ่มแห้งขอด ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านที่นำโค-กระบือ ไปผูกเลี้ยงกินฟางข้าวตามทุ่งนา ต้องหาบน้ำใส่ถังเดินแบกไปให้วัว-ควายดื่มจากบ้านไปทุ่งนา ระยะไกลกว่า 1.5 กิโลเมตร บางครัวเรือนน้ำไม่ไหลต้องนำถังน้ำออกมาหาบ่อน้ำตามลำคลอง และต้องออกหาน้ำไกลถึง 1 กิโลเมตรเพื่อมาให้วัว-ควายได้ดื่ม

เช่นเดียวกับในพื้นที่จังหวัดพิจิตร เกษตรกรผู้เลี้ยงวัว ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม ต้องนำฝูงวัว ออกเดินทางไปเลี้ยง เพื่อหาอาหารระยะทางไกลขึ้นกว่าเดิม เนื่องจากสภาวะภัยแล้ง ที่ทำให้แหล่งหญ้า ซึ่งเป็นอาหารลดลง โดยแต่ละวันเกษตรกรต้องต้อนวัวออกไปเลี้ยง ในนาข้าวของชาวบ้านหลังเก็บเกี่ยว ซึ่งมีระยะทางห่างออกไปจากคอกเลี้ยง กว่า 5 กิโลเมตร เพื่อหาแหล่งหญ้าสีเขียว

ลงไปดูที่ภาคกลาง จังหวัดสิงห์บุรี ระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงหน้าวัดสว่างอารมณ์ เริ่มเห็นสันดอนทรายโผล่ขึ้น แสดงถึงความตื้นเขินของลำน้ำ ทั้งนี้เนื่องจากเขื่อนเจ้าพระยาได้ลดการระบายน้ำ ให้เป็นไปตามแผนการระบายน้ำ เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ขาดแคลนน้ำอย่างปีที่ผ่านมา พร้อมกับขอความร่วมมือประชาชนและเกษตรกรให้ช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัด