คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน รู้จักประมาณ

669

สกู๊ปคมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี พระอาจารย์ได้นำหลักธรรมของในหลวงรัชกาลที่ ๙ เกี่ยวกับการรู้จักพอประมาณ พออยู่ พอกินมาฝาก จะเป็นในรูปแบบใดนั้น รับชมดังนี้

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ พระองค์ทรงสอนให้ปวงเราชาวไทยรู้จักพอประมาณ พออยู่ พอกิน ไม่ทำอะไรที่เกินตัว สอดคล้องกับพระราชดำรัสที่ตรัสเอาไว้ว่า “การอยู่แบบพอมี พอกิน มันจะมีความก้าวหน้า แค่พอประมาณ ถ้าก้าวหน้าเร็วเกินไป จะเหมือนวิ่งขึ้นเขา ยังไม่ถึงยอดดี แต่หัวใจวายแล้วหล่นลงมา บางทีทับคนอื่น ทำให้คนอื่นต้องหล่นไปด้วย”

ความรู้จักพอ ความรู้จักประมาณตนนี้ ในหลักพระพุทธศาสนาท่านเรียกชื่อว่า “มตตญฺญุตา” หมายความว่า ความรู้จักประมาณตนว่า ตนเป็นใคร มีศักยภาพทำอะไร ได้แค่ไหน ตลอดถึงความรู้ว่า อะไรคือความพอเหมาะ พอดี พอควร เรียกสั้นๆว่า ทางสายกลาง นั่นเอง

คนที่รู้จักประมาณตนจะเป็นคนที่ทำอะไรก็ไม่พลาด แต่ถ้าไม่รู้จักประมาณทำอะไรก็เดือดร้อน

คมธรรมประจำวันนี้ก็คือ

                ความรู้จักประเมินทำให้เรารู้จักประมาณ และความรู้จักประมาณทำให้การทำงานทุกอย่างสำเร็จ ราบรื่น และเรียบร้อย