เชียงใหม่หมอกควันมีแนวโน้มสูง เร่งมาตรการเข้มงวดงดเผาเด็ดขาด

402

ปัญหาหมอกควันไฟในภาคเหนือ เริ่มทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ มีแนวโน้มสูงขึ้น เจ้าหน้าที่เร่งมาตรการเข้มงวดงดเผาเด็ดขาด

สถานการณ์หมอกควันปกคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ต่อเนื่องตลอดสัปดาห์ แม้สถานการณ์ยังไม่รุนแรง เข้าขั้นวิกฤต อย่างไรก็ตามพบว่า ยังมีความเสี่ยงและแนวโน้มที่ฝุ่นละอองขนาดเล็ก อาจจะพุ่งสูงขึ้นได้อีก เนื่องจากสภาพอากาศปิด โดยเฉพาะหมอกควันที่ปกคลุมหนาทึบ จนมองไม่เห็นดอยสุเทพจากระยะไกล

ขณะที่ ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศเมืองเชียงใหม่ ในภาพรวมตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ยังอยู่ในระดับปานกลาง โดยผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กในจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวานวันนี้ (8มี.ค.) พบว่าอยู่ระดับปานกลาง ยังอยู่ในระดับที่ไม่เกินค่ามาตรฐาน 120 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร

ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า แม้ขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่ จะอยู่ในช่วง 60 วัน ของการห้ามเผาอย่างเด็ดขาด แต่กลับพบว่า มีจำนวนการเผาป่ามากกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา จึงต้องปรับแผนด้วยการส่งเจ้าหน้าที่ออกลาดตระเวนมากขึ้น สั่งกำชับมาตรการเข้มงวดงดเผาเด็ดขาด

ถัดไปที่จังหวัดลำพูน บริเวณอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน รณรงค์ฉีดพ่นน้ำลดหมอกควัน โดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง ได้สนับสนุนรถบรรทุกน้ำ รถฉีดพ่นน้ำแรงดันสูงระยะไกล ควบคุมด้วยระบบรีโมทคอนโทรลฉีดพ่นที่ เพื่อช่วยลดหมอกควันฝุ่นละออง ส่วนสถานการณ์หมอกควันไฟป่า ขณะนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้เฝ้าระวังป้องกันอย่างต่อเนื่องห้ามประชาชนเข้าป่า และห้ามเผาป่าอย่างเด็ดขาดในเขตอุทยานแห่งชาติ และห้ามเข้าป่า 60 วัน

ต่อไปที่จังหวัดพะเยา นายประจญ ปรัชญ์สกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ประชุมติดตามสถานการณ์หมอกควันไฟป่า พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนลดปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่ โดยการเปิดยุทธการ จัดชุดลาดตระเวนคลุมเข้มทั้งจังหวัด พร้อมบังคับใช้กฎหมายกับผู้ฝ่าฝืนเผ่าป่าอย่างเฉียบขาด ซึ่งสามารถจับกุมผู้ต้องหาที่ฝ่าฝืนประกาศห้ามเผาป่าได้แล้ว 3 คน