ต้มเกลือสินเธาว์จากดินเค็ม สร้างรายได้ช่วงหน้าแล้ง

506

ช่วงนี้เข้าสู่หน้าแล้งอากาศร้อน ชาวบ้านในจังหวัดอุบลราชธานี กวาดดินเค็มนำไปผสมน้ำกรองเอาน้ำเค็มมาต้มเป็นเกลือสินเธาว์ สร้างรายได้ช่วงหน้าแล้ง

ชาวบ้านโนนสำราญ ตำบลนาพิน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ลงกวาดดินเค็มที่บ่อเกลือสาธารณะของหมู่บ้าน นำไปหมักกับน้ำแล้วกรองเอาน้ำเค็มไปต้มจนกลายเป็นเกลือสินเธาว์ หรือที่จะรู้กันว่า “เกลือบ่อนาราย” คุณภาพดี จนได้รับการยอมรับโดยเฉพาะจากกลุ่มทำปลาร้าและใช้ในการปรุงอาหาร ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง

สำหรับบ่อเกลือบ้านโนนสำราญ เหลือชาวบ้านต้มเกลือ 9 ราย แต่ละรายจะต้มเกลือได้ 100 กระสอบ หรือประมาณ 3,600 กิโลกรัมต่อปี นำออกไปขายในราคา 12 กิโลกรัม 150 บาท และนำไปแลกข้าว การต้มเกลือจะทำหลังการทำนาตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปี สร้างรายได้ในช่วงหน้าแล้ง

 

ลงใต้ไปที่จังหวัดสตูล ชาวบ้านตำบลอุไดเจริญ อำเภอควนกาหลง ใช้เวลาว่างในช่วงหน้าแล้งหลังจากหยุดกรีดยาง หันมาทำไม้กวาดดอกหญ้าเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน โดยชาวบ้านจะออกไปเก็บดอกหญ้านำมามัดเป็นช่อ ไม้กวาดแต่ละด้ามใช้ดอกหญ้าประมาณ 5-6 ช่อ แล้วแต่ขนาด จะขายด้ามละ35 – 40 บาท ถือเป็นรายได้เสริมในช่วงหน้าแล้ง และเป็นการสืบทอดการทำไม้กวาดดอกหญ้าจากบรรพบุรุษด้วย

 

ส่วนที่จังหวัดสงขลา นางปราณี เหมือนนองและสามี เกษตรกรในพื้นที่บ้านคูขุด อำเภอสทิงพระ ใช้วิธีปลูกแตงโมพันธุ์ไฮร๊อคแซมในร่องกล้วยหอมทอง เนื้อที่ประมาณ 4 ไร่ครึ่ง เพื่อสร้างรายได้ในระยะสั้น ก่อนที่กล้วยหอมทองจะออกลูก และเป็นการปลูกแตงโมแบบไร้สารพิษซึ่งจะได้ราคาสูงกว่า

สำหรับแตงโมพันธุ์ไฮร๊อคจะใช้ระยะเวลาในการปลูก 65 วัน และสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ในอีก 1 เดือนข้างหน้า ซึ่งอยู่ในช่วงหน้าแล้งพอดีและเป็นช่วงที่แตงโมมีราคาดี โดยเฉพาะแตงโมที่ปลูกแบบไร้สารพิษจะเป็นที่นิยมของลูกค้าเป็นอย่างมาก เนื่องจากปลอดภัยถูกใจคนรักสุขภาพ