น้ำมันลดราคา! ปตท.บางจาก ลดเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ 50 สต. เว้น E85 ลด 30 สต.

404
ปตท.-บางจากลดราคาน้ำมัน

3 มี.ค.60 ปตท.-บางจาก ประกาศลดราคาน้ำมันเบนซิน และแก๊สโซฮอล์ ลง 50 สตางค์ต่อลิตร ส่วน E85 ลดลง 30 สตางค์ต่อลิตร ส่วนราคาดีเซลยังคงเดิม มีผลเวลา 05.00 น. ของวันที่ 4 มี.ค.60