แห่แชร์ปลัดอำเภอลาออก ชี้ชดใช้กรรมกรมฯหมดแล้ว 27 ปี

972

ชาวเน็ตแห่แชร์หนังสือลาออก ปลัดอำเภอสิเการะบุ ชดใช้กรรมกับกรมการปกครองหมดแล้ว หลังเป็นปลัดมาเกือบ 28 ปี ไม่ก้าวหน้า

สังคมออนไลน์มีการแชร์ภาพถ่ายหนังสือลาออกระบุชื่อ นายสกล จริงจิตร ปลัดอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ระบุใจความในหนังสือลาออกว่า “เรียนนายอำเภอสิเกา ด้วยข้าพเจ้านายสกล จริงจิตร ปัจจุบันดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง กรมการปกครอง มีความประสงค์ขอลาออกจากราชการ เพราะเนื่องจากข้าพเจ้ารับราชการเป็นปลัดอำเภอ ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2532 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 27ปี 11เดือน 15 วัน ไม่ประสบความก้าวหน้าในราชการแต่อย่างใด ประกอบกับมีอายุราชการเหลือเพียง 4ปี 4เดือน ซึ่งพิจารณาจากระบบงานแล้วเห็นว่า คงไม่มีความก้าวหน้าใดเพิ่มขึ้น อีกทั้งเมื่อมองในแง่กฎแห่งกรรม ข้าพเจ้าเชื่อว่าได้ชดใช้เวรกรรมให้กรมการปกครองหมดสิ้นแล้ว จึงเรียนมาเพื่อขอลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2560”

  

ขณะที่ผู้คนในสังคมออนไลน์ต่างแสดงความคิดเห็นและให้กำลังใจต่อปลัดท่านนี้ผ่านข้อความจำนวนมาก ด้านเฟซบุ๊กส่วนตัวของ พลอากาศตรีนายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ รองเลขาธิการแพทยสภา ก็มีการเผยแพร่หนังสือลาออกฉบับเดียวกันนี้ พร้อมยืนยัน ผ่านข้อความการสนทนากับนายสกล ว่าหนังสือลาออกฉบับนี้เป็นของจริง ซึ่งจะมีผลให้สิ้นสุดจากอายุราชการในวันที่ 23 มกราคมนี้