คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน เธอคือสื่อมวลชน

225

สื่อมวลชนได้รับการยกย่องว่าเป็นฐานันดรที่ ๔ เพราะเป็นผู้ที่มีบทบาทต่อสังคมเป็นอย่างมาก ท่ามกลางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปคนจึงเริ่มคลางแคลงใจว่า ใครคือสื่อแท้ และใครคือสื่อเทียม สกู๊ปคมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี พระอาจารย์มีคำตอบ ดังต่อไปนี้

                เธอคือสื่อมวลชนแห่งความหวัง                    คือพลังแห่งสังคมอุดมสาน

คือสำนึกมโนธรรมประจำการ                                      คือสายพานแห่งความจริงสิ่งไม่ตาย

                คือเสาหลักค้ำประกันของวันพรุ่ง                  คือเข็มมุ่งพัฒนาประชาหมาย

คือดัชนีชี้วัดอันตราย                                                  รูระบายความขัดข้องผองประชา

                คือศักดิ์ศรีแห่งมนุษย์สุทธิศักดิ์                     คือประตักคอยกระหนาบพวกบาปหนา

คือสัญลักษณ์แห่งเสรีที่โสภา                                       คือศรัทธาที่จะเอ่ยเผยมืดมน

                คือมนุษย์ที่มีความร้อนหนาว                        คือแสงดาวกลางมืดมิดวิกฤตผล

คือกระดิ่งพ่อขุนรามยามทุกข์ทน                                  คือสายฝนฉ่ำฟ้ามาโปรยปราย

                เธอคือสื่อมวลชนแห่งความหวัง                    คนเขายังศรัทธาว่าสหาย 

เธอต้องสู้เพื่อความจริงสิ่งไม่ตาย                                  เธออย่าขายจิตวิญญาณเป็นพาลชน