คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน ผาลาด

205

สกู๊ปคมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี พระอาจารย์มีบทกวีนิพนธ์เกี่ยวกับธรรมชาติ และวัดซึ่งเป็นสถานที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวมาฝาก ดังต่อไปนี้

                ป่าใหญ่ไพรหนาผาชัน                    ลดหลั่นเลาะลงไหล่เขา

เป็นทางน้ำหลากกลากเกลา                             เป็นเงางามงดจดจาน

                คือวัดสกิทาคา                               คือที่ครูบาสร้างสาน

คือเพิ่งพำนักวิญญาณ                                     คือบานดอกบัวในดง

                คือที่ปลอดภัยพิเศษ                         คือเขตประวัติศาสตร์สูงส่ง

คือร่มอารามธำรง                                            ที่องค์ติชนัทฮันห์เคยเนา

                ป่าใหญ่ไพรหนาผาชัน                     ลดหลั่นเลาะลงไหล่เขา

เป็นทางน้ำหลากกลากเกลา                              พริ้งเพราผาลาดพาดภู