หมู่บ้านบริเวณปากอ่าวในอำเภอบางสะพานยังคงประสบภัยน้ำท่วม

407

แม้ว่าสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณโรงพยาบาลบางสะพานและหมู่บ้านหลายแห่งเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว  แต่สำหรับชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณปากอ่าวทะเล ยังคงต้องเผชิญกับภัยน้ำท่วมเพราะช่วงนี้มวลน้ำกำลังไหลลงทะเลอย่างต่อเนื่อง 

บริเวณหมู่บ้านแถบปากอ่าวทะเล ในอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถูกน้ำท่วมมานานนกว่า 3 วันแล้ว แม้ว่าสถานการณ์น้ำท่วมในภาพรวมของอำเภอบางสะพานเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติ  แต่แตกต่างกับหมู่บ้านแถบนี้ ที่จะต้องเผชิญน้ำท่วมนานกว่าพื้นที่อื่นในอำเภอบางสะพาน

พวกเราและอาสาสมัครกู้ภัยเครือสว่างนำถุงยังชีพและน้ำดื่มมุ่งหน้าเข้าสู่หมู่บ้านในตำบลแม่ลำพึง เรือล่องไปตามแนวถนนของหมู่บ้านที่ยังคงถูกน้ำท่วมขัง ซึ่งบ้านแต่ละหลังค่อนข้างอยู่ห่างกันออกไปตามพื้นที่เกษตรกรรม

ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุจะไม่ยอมอพยพตัวเองออกจากบ้านแม้น้ำจะท่วมก็ตาม เพราะหลายคนต่างชินกับสถานการณ์น้ำท่วม แต่ปีนี้น้ำมาเร็วกว่าทุกปี

บ้านบางหลังมีอาชีพเก็บขยะขาย แต่เมื่อถูกน้ำท่วมก็ทำให้ขยะลอยเกลื่อนไปกับน้ำ

ชาวบ้านแถบนี้เกือบทุกหลังคาเรือนมีอาชีพเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะวัวที่เลี้ยงไว้เป็นจำนวนมาก แต่เมื่อน้ำท่วมวัวบางตัวก็อยู่กับน้ำมานานกว่า 3 วันเช่นกัน พวกเรามาพบกับวัวของชาวบ้านตัวนี้ ซึ่งอยู่ในสภาพอ่อนแรง

อาสาสมัครกู้ภัยพยายามช่วยกันจับตัวของมันไว้ก่อนจะพยายามยกตัวมันขึ้นบนเรือ แต่ก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด เมื่อเราพบว่าวัวตัวนี้กำลังตั้งท้อง กระทั่งเราช่วยกันนำมันขึ้นเรือเป็นรอบที่  3

พวกเรานำวัวท้องตัวนี้ขึ้นมาอาศัยอยู่บนบกได้เป็นผลสำเร็จ โดยเจ้าของบอกกกับเราว่าในช่วงที่น้ำท่วมต้องตัดเชือกที่ผูกวัวไม่เช่นนั้นพวกมันอาจต้องตาย จึงยอมเสี่ยงให้พวกมันลอยตัวในน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด

ปริมาณน้ำท่วมในหมู่บ้านแถบปากอ่าวทะเลแห่งนี้ค่อยๆลดระดับลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากกลับเข้าสู่ภาวะปกติชาวบ้านหลายคนต้องออกตามหาสัตว์เลี้ยงของตัวเอง ที่หายไป

ชนะชัย  แก้วผาง

รายงาน