คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน ไว้อาลัยผืนป่า

280

หากพูดถึงธรรมชาตินอกจากความสวยงามก็ยังมีคุณค่าและคุณประโยชน์ให้เรารักษา พระอาจารย์จึงมีบทกวีนิพนธ์มาฝากเพื่อให้คนไทยอนุรักษ์มากขึ้น รับชมดังต่อไปนี้

                ใครจักเห็นความงามธรรมชาติ                        ใครจักวาดดอกไม้หาดทรายหอม

ใครจักเห็นดอกดวงพวงพะยอม                                     ใครจักพร้อมคอยน้ำค้างที่พรั่งพรหม

                แสนเสียดายป่าเขาลำเนาไม้                         ถูกคนใช้กิเลสป่าเข้ามาข่ม

ป่าในใจรกเรื้อเหลือจะชม                                             ไม่โค่นล้มออกจากใจไม่สำนึก

                ไว้อาลัยผืนป่าพนาเวท                                 อกธเวชโศกาลัยในรู้สึก

ผ่านมาแล้วกี่นายกอกระทึก                                           ใครจะคึกปลูกป่าอย่างถาวร

                ใครจักเห็นความงามธรรมชาติ                       ใครจักวาดดวงดอกไม้ให้สิงขร

ใครจักหว่านความรู้สู่นาคร                                            ใครจะถอนความเห็นผิดที่ปิดตา