เตือน 6 พื้นที่น้ำท่วม ระวังสารปนเปื้อนน้ำจากภูเขาขยะทะลัก

533

ผู้เชี่ยวชาญสาธารณสุขศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ เตือน 6 พื้นที่น้ำท่วมในจังหวัดนครศรีธรรมราช ระวังสารปนเปื้อนและเชื้อโรค หลังน้ำจากภูเขาขยะทะลักเข้าพื้นที่

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิยาลัยวลัยลักษณ์ เผยแพร่ข้อมูลแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำเน่าเสียที่แพร่กระจายมาจากกองขยะของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชซึ่งมีจำนวนมหาศาล ได้ถูกน้ำท่วมพัดพาทะลักไปสู่เขตชุมชนต่างๆ ซึ่่งมี 6 พื้นที่ที่อาจได้รับผลรุนแรง คือ บริเวณค่ายวชิราวุธ ตำบลนาเคียน ตำบลนาทราย ตำบลปากพูน เทศบาลตำบลท่าแพและเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช รวมถึงพื้นที่ตามแนวลำคลองท่าซัก ซึ่งน้ำที่ชะกองขยะมานั้นมีความสกปรกสูงมาก มีสภาพเป็นกรด และมีการปนเปื้อนของเชื้อโรค รวมถึงสารอันตรายต่างๆ เช่น โลหะหนักจำพวก แคดเมียม โครเมียม ตะกั่ว เจือปนอยู่ในน้ำเป็นปริมาณสูง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาริท เจาะจิตต์ คณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ฝากเตือนประชาชนในเขตพื้นที่ดังกล่าว หลีกเลี่ยงการแช่น้ำ เดินลุยน้ำท่วม หากจำเป็นให้ใส่รองเท้าบูท และรีบทำความสะอาดร่างกายทันทีหลังจากเดินลุยน้ำ และห้ามเด็กลงเล่นน้ำเด็ดขาดเพราะหากได้รับน้ำชะขยะเข้าทางปากหรือผิวหนัง ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆสูงมาก หากเป็นไปได้ควรย้ายไปอาศัยนอกบริเวณพื้นที่เสี่ยงก่อน ซึ่งทางสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำและทำการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ เพื่อแจ้งให้ประชาชนทราบและเฝ้าระวังต่อไป