ก้อง ห้วยไร่ คว้านักร้องชายแห่งปี 59 จาก อีสานโพล

2223

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2559 อีสานโพล ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยผลสำรวจเรื่อง “รางวัลแห่งปีของคนอีสาน ปี 2559” ซึ่งการสำรวจนี้เพื่อสำรวจความคิดเห็นของคนอีสานเกี่ยวกับบุคคล องศ์กร และผลงานที่มีความโดดเด่นที่สุดแห่งปี ในสาขาต่างๆ 13 รางวัล จากกลุ่มตัวอย่าง 2,530 ราย จากประชากรในในเขตพื้นที่ภาคอีสาน 20 จังหวัด ซึ่งจะนำเสนอคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก โดยทางเว็บของเราของเสนอรางวัลในสาขา นักร้องชายแห่งปี , นักร้องหญิงแห่งปี และ เพลงดังแห่งปี

รางวัล นักร้องชายแห่งปี

อันดับ 1 ก้อง ห้วยไร่ ร้อยละ 12.7

อันดับ 2 ไผ่ พงศธร ร้อยละ 12.6

อันดับ 3 มนต์แคน แก่นคูน ร้อยละ 7.7

รางวัล นักร้องหญิงแห่งปี

อันดับ 1 ต่าย อรทัย ร้อยละ 14.2

อันดับ 2 ดอกอ้อ ทุ่งทอง ร้อยละ 6.2

อันดับ 3 ตั๊กแตน ชลดา ร้อยละ 5.6

รางวัล เพลงดังแห่งปี

อันดับ 1 คู่คอง ร้อยละ 14.6

อันดับ 2 ไสว่าสิบ่ถิ่มกัน ร้อยละ 5.6

อันดับ 3 เล่าสู่หลานฟัง ร้อยละ 4.3

ขอบคุณข้อมูลและภาพ www.facebook.com/EsaanPoll/,www.facebook.com/kongnitipon/,www.facebook.com/Taiorathai27/,ข่าวลูกทุ่งไทย.com, PRSociety.net,