คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน หลักการพูดของพระพุทธเจ้า๒

226

สกู๊ปคมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี พระอาจารย์ก็ยังคงนำหลักธรรมต่อเนื่องเกี่ยวกับหลักของนักพูดอีกเช่นเคย รับชมดังนี้

                ไม่ถึงเวลาอย่าตะกระตะกรามกล่าว                  คนสามหาวชอบยุแหย่ชอบแส่เรื่อง

คนปากมากพูดไม่หยุดจุดให้เคือง                                   พูดประเทืองความคิดบัณฑิตชน

                เมื่อถึงกาลควรกล่าวทุกราวเรื่อง                     อย่ากล่าวเคืองชวนทะเลาะวิเคราะห์ผล

ไม่กล่าวคำหยามถิ่นดูหมิ่นคน                                        ไม่ซ่อนกลเล่ห์ลิ้นกะลาวน

                อันวาจาสุภาษิตคิดดูเถิด                               คนชั้นเลิศล้วนเลือกกล่าวจึงพราวผล

แม้รู้รอบขอบฟ้าทั่วสากล                                               ไม่ถึงกาลก็ไม่บ่นบรรยายธรรม

                จะพูดจาปราศรัยกับใครคิด                            ช้าลงนิดประจงร้อยถ้อยข่มขำ

หากถึงพร้อมปวงประโยชน์โสตถิกรรม                             จึงน้อมนำแบ่งปันสู่หมู่ประชา