คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน หลักนักพูด

515

สกู๊ปคมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี พระอาจารย์ได้นำหลักธรรมในการเป็นนักพูดที่ดีมาฝาก ทำอย่างไรเราถึงจะมีคนเชื่อถือในสิ่งที่พูด รับชมได้ดังนี้

การพูดเป็นงานศิลปะชนิดหนึ่งซึ่งเราเรียกว่า “วาทศิลป์” ผู้นำที่ประสบความสำเร็จในทางการเมืองระดับประเทศ โดยมากล้วนแต่เป็นนักพูดที่หาตัวจับได้ยากทั้งสิ้น ทำอย่างไรเราถึงจะประสบความสำเร็จและเป็นนักพูดชั้นนำเช่นบุคคลเหล่านี้บ้าง อาตมภาพขอแนะนำให้ปฏิบัติตามหลักของนักพูดซึ่งมีผู้ประมวลไว้ ๑๒ ประการดังต่อไปนี้
๑.เตรียมให้พร้อม

๒.ซักซ้อมให้ดี

๓.ท่าทีต้องสง่า

๔.วาจาสุขุม

๕.ทักที่ประชุมให้โน้มน้าว

๖.เรื่องราวให้กระชับ

๗.ตาจ้องจับผู้ฟัง

๘.เสียงดังแต่พอดี

๙.อย่าให้มีเอ้ออ้า

๑๐.ดูเวลาให้พอครบ

๑๑.สรุปจบให้จับใจ

๑๒.ยิ้มแย้มแจ่มใสเมื่ออำลา

ใครก็ตามที่อยากเป็นนักพูด ควรหมั่นสอบทาน “คุณสมบัติของนักพูด” ทั้ง ๑๒ ประการให้ดีว่าตนมีครบหรือไม่

คมธรรมประจำวันนี้ก็คือ
    เป็นมนุษย์สุดวิเศษเพราะเดชพูด        เครื่องพิสูจน์ภูมิปัญญาว่าแค่ไหน
ฟังการพูดก็ดูออกแบบเนื้อใน                คุณเป็นใครลองฟังดูก็รู้ฤทธิ์
    ถึงบางพูดพูดเป็นจะเด่นโดด             จะรุ่งโรจน์ดั่งจันทราประกาศิต
แม้นพูดชั่วตัวตายทำลายชีวิต               จะพูด “คิด” ให้ถ่องถ้วนกระบวนความ