นักท่องเที่ยวทิ้งขยะในช่วงปีใหม่ จนล้นเขตอุทยานแห่งชาติภูเรือ จ.เลย

532

ปัญหาขยะยังเป็นเรื่องที่ต้องรณรงค์สร้างจิตสำนึก ล่าสุดช่วงหยุดยาวปีใหม่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูเรือ จ.เลย ต้องระดมเก็บขยะที่นักท่องเที่ยวทิ้งไว้จำนวนมาก

%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%a2%e0%b8%b0%e0%b9%83%e0%b8%99 %e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%a2%e0%b8%b0%e0%b9%83%e0%b8%99 %e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%a2%e0%b8%b0%e0%b9%83%e0%b8%99

เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย ต้องระดมกำลังออกเก็บขยะจำนวนมากที่ถูกทิ้งเกลื่อนพื้นที่ ภายหลังนักท่องเที่ยวจำนวนมากมาท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา และทิ้งขยะไว้เป็นจำนวนมาก ถึงเมื่อจะมีป้ายประกาศบอกแล้วก็ตาม

%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%a2%e0%b8%b0%e0%b9%83%e0%b8%99 %e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%a2%e0%b8%b0%e0%b9%83%e0%b8%99 %e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%a2%e0%b8%b0%e0%b9%83%e0%b8%99

โดย นายรณภพ คัชมาตย์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเรือ เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  ได้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวบนอุทยานแห่งชาติภูเรือ จำนวนทั้งหมด 34,764 คน ทำให้มีขยะที่เกิดจากการท่องเที่ยวในเขตอุทยานฯ ประมาณ 7,000-10,000 กิโลกรัม ทางอุทยานฯ ต้องระดมเจ้าหน้าที่เก็บด้วยการคัดแยกขยะที่สามารถรีไซเคิลได้ นำไปจำหน่ายเพื่อมาจัดซื้อถุงดำมาบรรจุขยะ รวมถึงจัดทำโครงการขยะคืนถิ่นสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวนำขยะกลับบ้าน แต่ยังคงเหลือขยะต้องดำเนินการอีกถึง 4,591-7,591 กิโลกรัม

%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%a2%e0%b8%b0%e0%b9%83%e0%b8%99 %e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%a2%e0%b8%b0%e0%b9%83%e0%b8%99 %e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%a2%e0%b8%b0%e0%b9%83%e0%b8%99

ขณะที่จังหวัดเชียงราย หลังเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาได้มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก เข้ามาท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง จนส่งผลกระทบคือ นักท่องเที่ยวบางส่วนได้ทิ้งขยะไว้จำนวนมาก โดยเฉพาะบนดอยสะโง้ บ้านดอยสะโง้ ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน ซึ่งเป็นยอดเขาที่เป็นจุดชมวิวใกล้สามเหลี่ยมทองคำ พบว่ามีขยะถูกทิ้งเอาไว้ตามจุดต่างๆ มากมาย แม้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะนำถังขยะไปตั้งเอาไว้หลายแห่ง แต่ก็ยังพบว่า มีผู้คนทิ้งขยะเอาไว้จำนวนมาก ทำให้ต้องเร่งเก็บขยะ หลังจากฤดูการท่องเที่ยวผ่านพ้นไป