คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน เสาเข็มของสังคมคือสามัคคี

257

สกู๊ปคมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ได้นำตัวอย่างบทเรียนในการสร้างสามัคคีธรรมมาฝาก เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้น รับชมได้ดังนี้

ตึกรามใหญ่โตโอฬารที่เราเห็นนั้น ล้วนมีเสาเข็มตอกเป็นหลักหนักแน่นเป็นรากฐานอยู่ทั้งสิ้น หากปราศจากเสาเข็มก็ย่อมปราศจากหลักประกันแห่งความมั่นคงของตัวตึก บ้านเมืองก็เช่นเดียวกัน จะมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนอยู่ได้ก็ต้องมีสามัคคีธรรมเป็นเสาค้ำอยู่ฉันนั้นเหมือนกัน

ในสมัยพุทธกาลบ้านเมืองที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง จนกระทั่งพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงออกพระโอษฐ์ชมถึงขนาดตรัสว่า หากอยากดูชาวฟ้าชาวสวรรค์ ก็ไม่ต้องไปดูอื่นไกล พากันไปแค่แคว้นวัชชี ก็พอจะนึกออกว่าสวรรค์ชั้นฟ้าหน้าตาเป็นอย่างไร

เหตุผลสำคัญที่ทำให้แคว้นวัชชีมีความสุขความเจริญทั้งทางการเมือง การค้าพาณิชก็เพราะพวกเขายึดมั่นในสามัคคีธรรมอย่างเหนียวแน่น แต่ในเวลาต่อมาหลังพุทธกาลพวกเขาเริ่มแตกสามัคคีในที่สุด จึงถูกข้าศึกเข้าตีจนบ้านเมืองพังพินาศ

บทเรียนจากแคว้นวัชชีน่าจะเป็นตัวอย่างชั้นดี แก่สังคมไทยอันเป็นที่รักยิ่งของเราว่า

เราจะเอาอย่างแคว้นวัชชีตอนต้น หรือตอนปลาย ขอให้เราทั้งหลายมาเลือกกันให้ดีเถิด