เผยอุบัติเหตุช่วง 7 วันอันตรายปีใหม่ 5 วัน เสียชีวิตแล้วเกือบ 400 คน

1307

ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน หรือ ศปถ.เผยสถิติอุบัติเหตุปีใหม่ ยอดรวม 5 วัน มีผู้เสียชีวิต เกือบ 400 คน สาเหตุหลักคงหนีไม่พ้นเมาแล้วขับ

%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%87-7-%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%ad %e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%87-7-%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%ad %e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%87-7-%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%ad

พลตำรวจโท วิทยา ประยงค์พันธุ์ รักษาการแทนผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนหรือ ศปถ. ประจำปี 2560 โดยสถิติอุบัติเหตุทางถนน ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2559 ถึงวันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2560 สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนรวม 5 วัน

%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%87-7-%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%ad %e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%87-7-%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%ad

เกิดอุบัติเหตุรวม 3,157 ครั้ง  มีผู้เสียชีวิตรวม 367 คน และมีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม 3,342 คน สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือ เมาแล้วขับ รองลงมา คือ การขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนด

สำหรับจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่ เชียงใหม่ 129 ครั้ง ส่วนจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดได้แก่ ชลบุรี 31 คน และจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุดได้แก่ เชียงใหม่ 137 คน ในขณะจังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตเลย มีทั้งสิ้น7 จังหวัด