กุหลาบพันปีราชินีแห่งอินทนนท์ บานสวยงามที่กิ่วแม่ปาน

878

นักท่องเที่ยวยังคงเดินทางไปชมความสวยงาม ของกุหลาบพันปี ราชินีแห่งอินทนนท์ ที่กำลังเบ่งบานสวยงามที่กิ่วแม่ปาน จังหวัดเชียงใหม่

%e0%b8%81%e0%b8%b8%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%b5-%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%ad %e0%b8%81%e0%b8%b8%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%b5-%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%ad

แม้จะผ่านช่วงวันหยุดยาวไปแล้ว แต่อากาศที่ยังคงหนาวเย็น ทำให้อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ คึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยว นอกจากจะไปรับลมหนาวและลุ้นชมปรากฏการณ์น้ำค้างแข็งแล้ว ในช่วงนี้นักท่องเที่ยวจำนวนมากยังพากันไปชมดอกกุหลาบพันปีหรือดอกคำแดง ที่กำลังเบ่งบานอวดสีแดงสดหลายสิบต้นอยู่บริเวณไหล่เขาและหน้าผา ตามเส้นทางเดินกิ่วแม่ปาน เป็นของขวัญจากธรรมชาติ ที่มีให้ชมเพียงปีละครั้ง ในช่วงฤดูหนาวเท่านั้น

%e0%b8%81%e0%b8%b8%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%b5-%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%ad %e0%b8%81%e0%b8%b8%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%b5-%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%ad %e0%b8%81%e0%b8%b8%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%b5-%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%ad %e0%b8%81%e0%b8%b8%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%b5-%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%ad

ส่วนดอกพญาเสือโคร่ง บริเวณสถานีวิจัยเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำลังทยอยเบ่งบานออกดอกสีชมพูสวยงาม สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว โดยคาดว่าปลายเดือนมกราคมนี้ดอกพญาเสือโคร่งน่าจะบานทั้งหมด จนกลายเป็นสีชมพูไปทั่วทั้งยอดดอย โดยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติสุเทพ-ปุย ออกมาเตือนนักท่องเที่ยวที่นำรถยนต์ส่วนตัวขึ้นไปชมดอกพญาเสือโคร่ง ให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ ช่วงนี้มีหมอกลงจัดอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้

 

%e0%b8%81%e0%b8%b8%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%b5-%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%ad %e0%b8%81%e0%b8%b8%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%b5-%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%ad %e0%b8%81%e0%b8%b8%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%b5-%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%ad

ต่อกันที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง พออยู่ พอกิน อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก บรรยากาศการท่องเที่ยวที่ทุ่งทานตะวัน ยังคงคึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างจังหวัด ที่เดินทางมาชมความสวยงามของดอกทานตะวัน พร้อมหุ่นไล่กา 200 ตัว ที่เทศบาลตำบลวังทอง นำมาเรียงแถวแปรอักษรเป็น คำว่า ” ร.๙ ” ในทุ่งทานตะวัน ท่ามกลางอากาศที่เย็นสบาย โดยที่นี่ยังมีการจำลองอัตลักษณ์ของชาวอำเภอวังทอง ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตชุมชนเก่าแก่ 120 ปี ด้วย

 

%e0%b8%81%e0%b8%b8%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%b5-%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%ad %e0%b8%81%e0%b8%b8%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%b5-%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%ad

ข้ามมาที่ภาคอีสาน จังหวัดนครราชสีมา ดอกไม้เมืองหนาวนานาชนิดยังออกดอกเบ่งบานเต็มพื้นที่ของสวนภูมิพฤกษา ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็น ริมอ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง บรรยากาศยังคงคึกคักเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยว ที่มาเที่ยวชมความงามของดอกไม้ และถ่ายภาพเป็นระลึก