เจ้าของห้องพัก เรียกเก็บค่าเด็กปัสสาวะใส่ที่นอนสูงถึง 4000 บาท

468

เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก เมื่อผู้ประกอบการที่พักแห่งหนึ่ง บนเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี เรียกค่าเสียหาย 4พันบาท จากครอบครัวหนึ่งที่เข้าพัก แล้วมีเด็กเล็กปัสสาวะรดที่นอน

%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%81-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%87 %e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%81-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%87 %e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%81-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%87

ลูกค้าถ่ายภาพเป็นหลักฐานในวันที่โต้เถียงกับหญิงเจ้าของห้องพักแห่งหนึ่งบนเกาะล้าน ซึ่งเรียกตัวว่าป้า พยายามอธิบายถึงการเรียกเก็บเงิน 4 พันบาทค่าเสียหายกับลูกค้าเสียงดังจากการที่เด็กปัสสาวะใส่ที่นอนในช่วงเช้า วันที่ 31 ธันวาคม และครอบครัวเช็คเอาท์  ออกจากที่พักในช่วงเที่ยง ฝ่ายลูกค้าโต้เถียงว่าการเรียกเก็บเงินแพงเกินไป พร้อมยื่นขอเสนอขอจ่ายค่าเสียหาย 500บาท เป็นค่าซักตากทำความสะอาด แต่ฝ่ายเจ้าของไม่ยินยอม เพราะมีแขกรอเข้าพัก  และต้องใช้เวลาตากที่นอนหลายวัน จึงขอเรียกค่าเสียหาย ตามราคาค่าที่นอน เพื่อซื้อที่นอนใหม่มาเปลี่ยนในราคาราว 8 พันบาท แต่ขอเรียกเก็บเพียง 4 พันบาท เพื่อรับผิดชอบทั้งสองฝ่ายคนละครึ่ง แต่เหตุการณ์กลับรุนแรงขึ้น เพราะฝ่ายลูกค้าบอกว่าทางเจ้าของไม่มีการแจ้งว่า เด็กปัสสาวะรดที่นอนต้องจ่ายค่าปรับราคาแพงไม่เช่นนั้นก็คงไม่พาเด็กเข้าพัก

%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%81-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%87 %e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%81-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%87
การโต้เถียงยาวนานหลายนาทีจนในที่สุด ทั้งสองฝ่ายก็ตกลงกันได้ โดยทางลูกค้ายอมจ่ายค่าเสียหายให้เป็นเงิน 2 พันบาท เหตุการณ์จึงยุติ ลูกค้าเดินทางกลับไป และมีผู้นำคลิปนี้เผยแพร่ในโลกออนไลน์จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากและอยากให้มีหน่วยงานรัฐเข้าไปตรวจสอบในเรื่องนี้%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%81-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%87%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%81-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%87

ล่าสุดสอบถามหญิงเจ้าของห้องพัก เปิดเผยว่าวันเกิดเหตุมีการจองห้องพักยาวเมื่อแม่บ้านเข้าทำความสะอาดห้อง ก็พบว่ามีปัสสาวะเลอะที่นอนจึงต้องคิดค่าเสียหายจำนวน 4000 บาท เพราะต้องซื้อที่นอนมาเปลี่ยนให้นักท่องเที่ยวคนอื่นพัก

%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%81-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%87

เจ้าของห้องพักบอกด้วยว่าหลังเกิดเหตุในวันนั้นต้องยกที่นอนของตัวเองมาเปลี่ยน เพราะไม่สามารถให้นักท่องเที่ยวพักได้ส่วนที่นอนที่ถูกเด็กปัสสาวะใส่ก็ได้นำไปซักตากการต้องเก็บเงินหลักพันบาท ก็ขอให้เข้าใจด้วยว่า เพราะได้ได้รับผลกระทบกับนักท่องเที่ยวคนอื่นจริงๆ