ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ ๒๕๖๐ งานแสงเทียนแห่งสยาม ณ ท้องสนามหลวง

228

งานแสงเทียนแห่งสยาม กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ซึ่งจัดขึ้นที่ท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 31 ธันวาคมที่ผ่านมา  ถือเป็นการรวมพลังคนไทยที่ยิ่งใหญ่อีกครั้ง เพื่อร่วมส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ

%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%b5%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%96%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98-2560

%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%b5%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%96%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98-2560

ประชาชนชาวไทยทยอยเดินทางมาจับจองที่นั่ งภายในมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยถือพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 และในหลวงรัชกาลที่ 10 เข้ามาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งงานนี้คนที่เข้าร่วมงาน นอกจากจะได้ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตในช่วงวันขึ้นปีใหม่แล้ว ยังถวายเป็นพระราชกุศลแด่บูรพกษัตริย์ของไทยอีกด้วย

%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%b5%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%96%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98-2560

เมื่อใกล้ถึงเวลาเริ่มงาน เจ้าหน้าที่ได้แจกโคมเทียนจำนวน 1 แสนโคม ให้กับประชาชนเพื่อใช้ในกิจกรรมจุดเทียน ภายในงานยังมีการแสดงปาฐกถาธรรม เรื่อง “แสงเทียนแห่งธรรม” ให้ประชาชนได้เล็งเห็นความสำคัญของหน้าที่ชาวพุทธ และก้าวเข้าสู่วิถีธรรมในปี 2560 นี้

%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%b5%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%96%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98-2560 %e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%b5%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%96%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98-2560 %e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%b5%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%96%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98-2560 %e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%b5%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%96%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98-2560 %e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%b5%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%96%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98-2560

ในช่วงเวลา 21 นาฬิกา ผู้ร่วมงานได้ร่วมกันยืนสงบนิ่งเพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นเวลา 89 วินาที ก่อนที่จะมีพิธีเปิดสัญลักษณ์การจัดงาน “แสงเทียนแห่งสยาม” ซึ่งเป็นประติมากรรมเชิงเทียนที่ทำด้วยกะลาสะท้อนความเป็นไทย เพื่อเข้าสู่กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี นำโดยพระเถระจำนวน 65 รูป อันเชิญอานุภาพแห่งคุณพระรัตนตรัย และรวมพลังของประชาชนที่มีจิตเป็นกุศล ก่อนที่ประธานในพิธีจะลั่นฆ้องชัย 9 ครั้ง เป็นสัญญาณของการเข้าสู่วันแรกของปีใหม่ และเข้าสู่กิจกรรมจุดเทียน  และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10

%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%b5%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%96%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98-2560 %e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%b5%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%96%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98-2560 %e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%b5%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%96%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98-2560 %e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%b5%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%96%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98-2560

นอกจากที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงแล้ว ยังมีพระอารามหลวงริมแม่น้ำเจ้าพระยาจัดกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี 4 พระอารามหลวง” เสริมสร้างสิริมงคลรับปีใหม่ 2560 ตามวิถีพุทธ  ในคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วย

วัดเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร มีพระภิกษุสงฆ์ สามเณร จำนวน 399 รูป เจริญชัยมงคลคาถา แจกน้ำพระพุทธมนต์ต้อนรับปีใหม่ให้กับประชาชน

%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%b5%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%96%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98-2560

ส่วนที่วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร จัดกิจกรรม “ล้านแสงเทียน ล้านความดี สวดมนต์ข้ามปี ที่วัดอรุณฯ” บริเวณโดยรอบพระปรางค์

ขณะที่ วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร มีการบรรยายธรรมโดย พระพรหมกวี เจ้าอาวาส และสวดมนต์ข้ามปี นมัสการหลวงพ่อโต (ซำปอกง)

และที่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร บริเวณมณฑลพิธีด้านหน้าพระบรมธาตุเจดีย์ มีการจัดกิจกรรม “ทำบุญร่วมชาติ สร้างกุศลข้ามปี เสริมบารมีให้มั่นคง” เจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9