สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพรปีใหม่แก่ปวงชนชาวไทย

175

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำรัสแก่ประชาชนชาวไทย เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2560