ชมโคมไฟตระการตากว่า 2,000 ดวง ในงานบางขุนไทร Sea Salt & Light

939

ปิดท้ายค่ำคืน ไปชมภาพความสวยงามของโคมไฟกว่า 2,000 ดวง ที่ถูกตกแต่งอย่างตระการตา ในงาน “บางขุนไทร Sea Salt & Light ” บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี มีนักท่องเที่ยวแวะไปถ่ายรูปเป็นจำนวนมากend-%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a1%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%8a%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b5-01-1 end-%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a1%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%8a%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b5-01-3 end-%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a1%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%8a%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b5-01-5 end-%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a1%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%8a%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b5-01-7คุณผู้ชมสามารถแวะไปเก็บภาพความสวยงามได้ จนถึงวันที่ 1 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งนอกจากโคมไฟแล้วในงานยังมีกิจกรรม ชิม ช็อป แชะ และการจำหน่ายอาหารทะเลสดๆ และอาหารพื้นบ้านอีกด้วยend-%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a1%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%8a%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b5-01-9 end-%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a1%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%8a%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b5-01-10 end-%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a1%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%8a%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b5-01-11