นักท่องเที่ยวแห่สัมผัสลมหนาวชมทะเลหมอก ดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่

523

ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ บรรดานักท่องเที่ยวแห่ขึ้นไปสัมผัสลมหนาว ชมทะเลหมอก บนดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ กันอย่างคึกคัก

02-%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b9%88%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9c%e0%b8%b1 02-%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b9%88%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9c%e0%b8%b1 02-%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b9%88%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9c%e0%b8%b1 02-%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b9%88%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9c%e0%b8%b1

บรรยากาศการท่องเที่ยวช่วงวันหยุดส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ คึกคักเป็นพิเศษ นักท่องเที่ยวจำนวนมาก เดินทางขึ้นไปสัมผัสลมหนาว ชมทะเลหมอก บนดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง ตั้งแต่เช้ามืด ส่งผลให้มีปริมาณรถจำนวนมาก ทำให้การจราจรติดขัดบนเส้นทางขึ้นดอยอินทนนท์เจ้าหน้าที่ต้องคอยอำนวยความสะดวกและเปิดช่องทางพิเศษ ให้นักท่องเที่ยว เพื่อความปลอดภัย

02-%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b9%88%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9c%e0%b8%b1 02-%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b9%88%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9c%e0%b8%b1 02-%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b9%88%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9c%e0%b8%b1 02-%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b9%88%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9c%e0%b8%b1 02-%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b9%88%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9c%e0%b8%b1

ข้ามไปภาคอีสาน จังหวัดอุบลราชธานี ประชาชนและนักท่องเที่ยว ต่างพากันขึ้นไปสัมผัสอากาศหนาวชมความงามของพระอาทิตย์ บริเวณเนิน 500 รอยต่อ 3 แผ่นดิน คือประเทศไทย สปป.ลาว และกัมพูชา บริเวณช่องบก อำเภอน้ำยืน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสูงจากน้ำทะเลปานกลาง 500  เมตร และเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่กำลังได้รับความนิยมในขณะนี้

02-%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b9%88%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9c%e0%b8%b1 02-%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b9%88%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9c%e0%b8%b1 02-%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b9%88%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9c%e0%b8%b1 02-%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b9%88%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9c%e0%b8%b1 02-%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b9%88%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9c%e0%b8%b1

ต่อมาที่จังหวัดนครราชสีมา ความสวยงามของแสงพระอาทิตย์ในยามเช้า ที่โผล่ขึ้นมาจากทิวเขาในเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน บริเวณผารักษ์โคราชเขาสลัดได ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียวกำลังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของนักท่องเที่ยว กำลังได้รับความนิยม มาสัมผัสแสงแรกแห่งปี ในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ วันที่ 1 มกราคมที่จะมาถึง

02-%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b9%88%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9c%e0%b8%b1 02-%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b9%88%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9c%e0%b8%b1 02-%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b9%88%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9c%e0%b8%b1 02-%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b9%88%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9c%e0%b8%b1 02-%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b9%88%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9c%e0%b8%b1 02-%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b9%88%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9c%e0%b8%b1

ปิดท้ายกันที่ จังหวัดหนองบัวลำภู บริเวณภูพานน้อย บ้านภูพานทอง ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง ในช่วงเย็นจะมีนักท่องเที่ยวขึ้นมารอชมพระอาทิตย์ลาลับขอบฟ้า  บริเวณเทือกเขาภูพาน โดยจุดชมวิวดังกล่าว เป็นลาน-กว้างบริเวณหน้าผา ด้านล่างเป็นตัวเมืองหนองบัวลำภู โดยนักท่องเที่ยวจะนิยมมาถ่ายภาพความสวยงามของพระอาทิตย์ ในช่วงนี้กันจำนวนมาก