ร่วมน้อมรำลึก องค์อัครศิลปินแห่งชาวสยาม ที่จังหวัดปทุมธานี

2034

 

dsc_3076

รายการคู่ซ่าภารกิจแซ่บในสัปดาห์นี้ กับตอนที่มีชื่อว่า อัครศิลปิน เราจะพาคุณผู้ชมไปร่วมน้อมรำลึกในพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ในฐานะ “อัครศิลปินแห่งชาวสยาม” และวันนี้เราจะพาไปเที่ยวชมผลงานล้ำค่าของในหลวงรัชกาลที่ 9 จะเป็นที่ไหนนั้น ไปชมพร้อมๆกันค่ะ

หออัครศิลปิน แหล่งรวบรวมจัดแสดงผลงานทางด้านศิลปะของพระองค์ท่านไว้ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บจัดแสดงและสงวนรักษาผลงานของศิลปินแห่งชาติอันทรงคุณค่าเอาไว้อย่างมากมาย

dsc_3078

อย่างที่เราทราบกันดีว่า ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีความเป็นเลิศในงานศิลปะหลายแขนง ไม่ว่าจะเป็นทางด้านดนตรี ด้านการพระราชนิพนธ์เพลง ด้านการถ่ายภาพ ด้านทัศนศิลป์ และด้านวรรณศิลป์ ฯลฯ ทรงได้รับการยกย่องสดุดีพระเกียรติคุณ ในฐานะ “อัครศิลปิน” จนเป็นที่ประจักษ์ชัดแก่พสกนิกรและศิลปินทั่วโลก ทางด้านคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติจึงได้ทูลเกล้าถวายพระราชสมัญญา “อัครศิลปิน” ซึ่งแปลว่า “ผู้มีศิลปะอันเลอเลิศ” หรือ “ผู้เป็นใหญ่ในศิลปิน” แด่พระองค์ท่านเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2529 และนี่คือที่มาของหออัครศิลปินนั่นเองค่ะ

dsc_3111

โดย หออัครศิลปิน ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เป็นสถานที่ที่สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2539 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสที่ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี โดยใช้ที่ราชพัสดุในความดูแลของกรมศิลปากร บนพื้นที่ 5 ไร่ เป็นอาคารสถาปัตยกรรมแบบไทยร่วมสมัย ที่ประยุกต์จากสถาปัตยกรรมไทยประเพณี ตัวอาคารประกอบด้วยอาคารหลัก ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการพระราชประวัติและผลงานศิลปะฝีพระหัตถ์ขององค์อัครศิลปิน รายล้อมด้วยอาคารรูปตัวยู นิทรรศการประวัติและผลงานของศิลปินแห่งชาติภายใต้แนวคิดอัครศิลปิน รายล้อมด้วยศิลปินแห่งชาติที่พระองค์ทรงให้การอุปถัมภ์

dsc_3130

dsc_3302

dsc_3308

dsc_3310

dsc_3312

dsc_3115

ซึ่งที่นี่เป็นอาคาร 3 ชั้น แบ่งออกเป็นห้องต่างๆ แยกเป็นห้องนิทรรศการชั่วคราว
ห้องนิทรรศการถาวรที่จัดแสดงนิทรรศการพระอัจฉริยภาพของอัครศิลปิน และนิทรรศการเผยแพร่ ประวัติ ผลงาน ของศิลปินแห่งชาติทุกท่าน โดยใช้สื่อผสมที่ทันสมัย ได้แก่ วิดิทัศน์ คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วีดิโอซีดี ให้ผู้ที่มาเยี่ยมชมได้เรียนรู้และเข้าใจในส่วนต่างๆได้ง่ายยิ่งขึ้น นอกเหนือจากนั้นในบริเวณชั้น 1 ยังมีกิจกรรมการทำภาพพิมพ์ ให้ผู้ที่มาเยี่ยมชมได้ใช้ฝีมือของตนเองฝึกทำภาพพิมพ์ และนำภาพสวยๆกลับไปเป็นของที่ระลึกอีกด้วยค่ะ

dsc_3102
กิจกรรมการทำภาพพิมพ์เป็นของที่ระลึก

dsc_3118

dsc_3183
บริเวณชั้น 2 ของหออัครศิลปิน
dsc_6323
บุษบกไม้ประดับกระจกปิดทอง ภายในบุษบกประดิษฐานพระราชลัญจกรประจำพระองค์รัชกาลที่ 9 จำลองบนพานแว่นฟ้า

ถัดมาในบริเวณชั้น 2 จะเป็นห้องจัดแสดงผลงานพระอัจฉริยภาพของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในด้านต่างๆ ตรงกลางห้องของอาคาร ซึ่งเป็นจุดสำคัญของหออัครศิลปิน เป็นที่ประดิษฐานบุษบกไม้ประดับกระจกปิดทอง ภายในบุษบกประดิษฐานพระราชลัญจกรประจำพระองค์รัชกาลที่ 9 จำลองบนพานแว่นฟ้า ซึ่งเปรียบเสมือนตัวแทนพระองค์ “อัครศิลปิน” แบ่งเป็นส่วนต่างๆ ได้แก่

พระอัจฉริยภาพด้านจิตรกรรม

dsc_3151

dsc_3249

dsc_3154

พระอัจฉริยภาพด้านภาพถ่าย

dsc_3203

dsc_3295

พระอัจฉริยภาพด้านวรรณศิลป์

dsc_3169
ผลงานพระราชนิพนธ์แปล ได้แก่ นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ ติโต และพระมหาชนก ฯลฯ
dsc_3156
ผลงานพระราชนิพนธ์เรื่อง ทองแดง

พระอัจฉริยภาพด้านคีตศิลป์

dsc_3233

พระอัจฉริยภาพด้านหัตถศิลป์ ด้านงานช่าง และการต่อเรือ

dsc_3269

dsc_3193
ในหลวง ร.9 ทรงออกแบบและทรงต่อเรือใบที่มีชื่อว่า “ซูเปอร์มด” ด้วยพระองค์เอง
dsc_3243
บริเวณชั้น 3 ของหออัครศิลปิน

และสำหรับในบริเวณชั้น 3 ของหออัครศิลปิน จะจัดแสดงพระราชอัจฉริยภาพด้านดนตรีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ซึ่งพระองค์ท่านมีความสามารถทางด้านดนตรีอย่างมาก โดยพระองค์ท่านได้ทรงพระราชนิพนธ์เพลง “แสงเทียน” ขึ้นเป็นเพลงแรก ในปีพ.ศ. 2489 จนถึงปัจจุบันรวมทั้งสิ้นกว่า 43 บทเพลง นอกเหนือจากการพระราชนิพนธ์เพลง พระองค์ยังทรงพระปรีชาสามารถในการทรงเครื่องดนตรีหลายชนิด โดยมีเครื่องดนตรีที่โปรดปราน นั่นก็คือ แซกโซโฟน คลาริเน็ต และทรัมเป็ต นอกจากนี้ยังทรงกีต้าร์และเปียโนได้เป็นอย่างดีอีกด้วย หากใครสนใจเข้าไปเยี่ยมชมและศึกษาดูงานก็สามารถติดต่อสอบถามทางหออัครศิลปินได้เลยค่ะ

dsc_3245

dsc_3239

dsc_3241

หออัครศิลปิน โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ตั้งอยู่บนถนนเลียบคลองห้า ตำบลคลองห้า จ.ปทุมธานี
เปิดให้เข้าชม : ทุกวันอังคาร-อาทิตย์ (หยุดทำการวันจันทร์) ตั้งแต่เวลา 9.30-16.00 น.
ติดต่อสอบถาม : โทร. 0 2986 5020-4 โทรสาร 0 2986 5023
(ภายในมีที่จอดรถสะดวกสบาย เหมาะสำหรับครอบครัวและหมู่คณะ)

image1