แห่กลับภูมิลำเนา ถนนมิตรภาพ เส้นทางภาคอีสาน แน่นขนัด

352

ผู้คนจำนวนมาก แห่กลับภูมิลำเนา ฉลองปีใหม่ส่งผลให้ ถนนมิตรภาพ มุ่งหน้าภาคอีสาน การจราจรแน่นขนัด

%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b9%88%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b2-%e0%b8%96%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%95 %e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b9%88%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b2-%e0%b8%96%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%95 %e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b9%88%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b2-%e0%b8%96%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%95 %e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b9%88%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b2-%e0%b8%96%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%95

สภาพการจราจร บนถนนมิตรภาพ ในเขตตำบล ทับกวาง อำเภอ แก่งคอย จังหวัดสระบุรี ช่วงค่ำวานนี้ ซึ่งหลายคนทำงานเป็นวันสุดท้าย ก่อนจะหยุดยาว ช่วงเทศกาลปีใหม่ ทำให้ปริมาณรถ ที่ออกต่างจังหวัด มุ่งหน้าภาคอีสาน อย่างถนนมิตรภาพมีรถสะสมเต็มพื้นที่ ตั้งแต่ช่วงอำเภอแก่งคอย มวกเหล็กถึงเขตติดต่อ ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง รถวิ่งได้ช้าสลับหยุดนิ่งหางแถว ถึงอำเภอแก่งคอย  ซึ่งใช้ความเร็วได้ที่  50ถึง 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยถนนมิตรภาพบริเวณเนินทับกวาง ไปถึง อำเภอ มวกเหล็กนั้น เป็นทางลาดชันมีความสูง ทำให้รถนั้นใช้ความเร็ว ด้วยความระมัดระวัง ประกอบกับมีรถบรรทุก จำนวนมาก ใช้เส้นทางนี้ ทำให้การจราจรติดขัดเป็นช่วงๆ ขณะที่มีตำรวจทางหลวงและตำรวจภูธร แต่ละพื้นที่ คอยอำนวยความสะดวกและพร้อมเตรียม ที่จะเปิดช่องทางพิเศษถ้ายังมีรถสะสมปริมาณมาก

%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b9%88%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b2-%e0%b8%96%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%95 %e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b9%88%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b2-%e0%b8%96%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%95 %e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b9%88%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b2-%e0%b8%96%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%95 %e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b9%88%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b2-%e0%b8%96%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%95

ไปดูต่อที่จังหวัดนครราชสีมา จากภาพมุมสูงจะเห็นว่าถนนมิตรภาพ ในเขต อำเภอสีคิ้ว พบว่า ตั้งแต่ช่วงเย็นจนถึงกลางดึก ปริมาณรถเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสภาพการจราจรโดยรวม ติดขัดเป็นบางช่วง เจ้าหน้าที่คาดว่าตลอดทั้งคืน จะยังคงมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทางกลับที่แออัด ในวันศุกร์นี้ ขณะที่ทางแขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 ได้ดำเนินการปิดจุดกลับรถที่มีความเสี่ยงจะเกิดอุบัติเหตุรวมทั้งสิ้น 16 จุด จากจุดกลับรถที่มีทั้งสิ้น 44 จุด และเปิดช่องทางพิเศษ เพื่อช่วยระบายการจราจรที่ติดขัด

%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b9%88%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b2-%e0%b8%96%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%95 %e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b9%88%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b2-%e0%b8%96%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%95 %e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b9%88%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b2-%e0%b8%96%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%95 %e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b9%88%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b2-%e0%b8%96%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%95 %e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b9%88%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b2-%e0%b8%96%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%95

ส่วนบรรยากาศการเดินทางกลับภูมิลำเนา บนถนนสาย 304  ตั้งแต่ช่วงอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ถึงจังหวัดนครราชสีมา  พบว่าการจราจรเริ่มคับคั่ง เนื่องจากมีโรงงานอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก หลายแห่ง ได้หยุดการผลิตเพื่อให้พนักงานเดินทางกลับภูมิลำเนา พบว่าถนนบางช่วง อยู่ระหว่างก่อสร้าง ขยายเส้นทาง จากถนน 4 ช่องจราจร  เหลือ 2 ช่องจราจร ทำให้การชะลอตัวติดขัดเป็นระยะทางยาว เนื่องจากรถไม่สามารถใช้ความเร็วได้ ตำรวจทางหลวงต้องจัดวางกำลังตามรายทาง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน