ชวนเที่ยวงาน เชียงใหม่เคาท์ดาวน์ 2017 แสงเทียนแห่งสยาม

368

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ เตรียมจัดงานเชียงใหม่เคาท์ดาวน์ 2017 ภายใต้ชื่อ ”แสงเทียนแห่งสยาม รวมดวงใจไทยทั้งชาติส่ง ส.ค.ส. ถึงพ่อบนฟ้า” ร่วมจุดเทียนพร้อมกันทั่วประเทศ

%e0%b8%8a%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b9%80 %e0%b8%8a%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b9%80 %e0%b8%8a%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b9%80

%e0%b8%8a%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b9%80 %e0%b8%8a%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b9%80

ที่ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ ร่วมกันแถลงเตรียมความพร้อมในการจัดงานเชียงใหม่เคาท์ดาวน์ 2017 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 31 ธันวาคม และวันที่ 1 มกราคม บริเวณลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ภายใต้ชื่อ “แสงเทียนแห่งสยาม” เพื่อเป็นการถวายความอาลัย แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในงานมีกิจกรรมมากมาย เช่น การแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์จากศิลปินล้านนามีกิจกรรมจุดเทียน มีกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีทุกวัดสำคัญ ทุกอำเภอกว่า 800 วัด อีกด้วย

%e0%b8%8a%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b9%80 %e0%b8%8a%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b9%80 %e0%b8%8a%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b9%80 %e0%b8%8a%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b9%80

ส่วนที่จังหวัดชลบุรี ได้มีการเปิดตัวงานแสดงไฟบนประติมากรรมทรายขาวในรูปแบบศิลปกรรมไทย แห่งแรกของอาเซียน ด้วยเทคนิคการควบคุมไฟที่ทันสมัยที่สุด เพื่อเป็นการสืบสานงานศิลปกรรมไทยที่ได้ผสมผสานกับสื่อผสมบนงานประติมากรรมทรายขาวและยังคงไว้ซึ่งความงดงามแบบไทย และเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมงานด้านศิลปวัฒนธรรมไทยอันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะโดยเปิดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้าชมในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

%e0%b8%8a%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b9%80 %e0%b8%8a%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b9%80 %e0%b8%8a%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b9%80