จับปลาหมอทะเล หนักเกือบ 40 กิโลกรัม ในทะเล จ.สตูล

1651

จ.สตูล ปลายังชุม แม้ว่าคลื่นลมทะเลอันดามัน จะไม่เป็นใจ การแข่งขันตกปลานานาชาติบาราฟิชชิ่งคัพครั้งที่ 16 ของปีนี้ พรานเบ็ดได้ปลาหมอทะเลหนักเกือบ 40 กิโลกรัม คว้ารางวัลประเภทปลาใหญ่ไปครอง

%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%97%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a5-%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%9a %e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%97%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a5-%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%9a %e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%97%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a5-%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%9a

เหล่านักตกปลา เริ่มทยอยนำเรือแข่งขันตกปลาในงานการแข่งขันตกปลานานาชาติบาราฟิชชิ่งคัพครั้งที่ 16 ซึ่งจัดขึ้นโดย อบต.ปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล ในน่านน้ำทะเลอันดามัน โดยปีนี้มีพรานเบ็ดจากจังหวัดต่างๆ เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 36 ทีม โดยเรือเบ็ดต่างทยอยเข้าเทียบฝั่งบริเวณท่าเรือเกาะบูโหลน ซึ่งในปีนี้ นักตกปลาบอกว่า ปลาในทะเล จังหวัดสตูล ยังคงชุกชุมแต่ได้ปลาน้อย เนื่องจากมีปัญหาเรื่องคลื่นลมในทะเลแปรปรวน พรานเบ็ดจับทิศทางลำบากจึงได้ปลาน้อยกว่าที่คาดไว้

%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%97%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a5-%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%9a %e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%97%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a5-%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%9a %e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%97%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a5-%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%9a

แม้ว่าปีนี้ปลาทะเลตัวขนาดใหญ่ได้น้อยแต่ปลาขนาดตัว 5 กิโลกรัม ขึ้นไปยังได้จำนวนมาก โดยปลาที่มีน้ำหนักสูงสุดปีนี้ ได้แก่ปลาประเภทรางวัลพิเศษคือ ปลาหมอทะเล น้ำหนัก 38.76  กิโลกรัม

%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%97%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a5-%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%9a %e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%97%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a5-%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%9a %e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%97%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a5-%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%9a %e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%97%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a5-%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%9a

จากทีมพญาวัง ของนายสะมาแอ หาบยูโส๊ะ ได้รับรางวัล 1 หมื่นบาท ถึงแม้การแข่งขันตกปลาครั้งนี้สภาพคลื่นลมไม่เป็นใจ แต่นักตกปลาส่วนใหญ่ก็ตั้งใจมาร่วมแข่งขันอีก ในปีต่อไป