สูงสุดแดนสยาม…โครงการหลวงดอยอินทนนท์

2804

รายการคู่ซ่าภารกิจแซ่บ ตอน “โครงการหลวงดอยอินทนนท์” ใครที่ดูรายการจบแล้วอยากไปสัมผัสกันจริงๆ เรามีข้อมูลมาฝากแฟนๆรายการกันด้วย

dsc_0052

สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ ตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เลขที่ 202 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ราษฎรที่อาศัยบนพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากระเหรี่ยงและเผ่าม้ง ซึ่งบุกรุกพื่นที่ป่าไม้ ทำไร่เลื่อนลอย ปลูกข้าวไร่ ข้าวโพด และฝิ่น ส่งผลให้ป่าที่เคยสมบูรณ์กลายสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรม

dsc_0020 dsc_0062

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชประสงค์ที่จะช่วยเหลือชาวเขาเหล่านั้นให้มีพื้นที่ทำกินเป็นหลักแหล่ง และได้รับการถ่ายทอดวิชาความรู้ทางด้านการเกษตรแผนใหม่ ปรับปรุงฐานะความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น ด้วยการหันมาทำการเกษตรแบบถาวร อันเป็นที่มาของการจัดตั้ง “สถานีวิจัยโครงการหลวงอินทนนท์” ในปี พ.ศ.2522 ณ บริเวณบ้านขุนกลาง เพื่อเป็นสถานีวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงอีกแห่งหนึ่ง

dsc_0080 dsc_0086 dsc_0045 dsc_0036 dsc_0025

dsc_0183ดำเนินงานวิจัยด้านไม้ดอก ไม้ประดับ พืชผัก และไม้ผล รวมทั้งถ่ายทอดผลงานวิจัยไปสู่การส่งเสริมให้เป็นรายได้ของครอบครัวเกษตรกรทั้งชาวกะเหรี่ยง และ ม้งในหมู่บ้านรอบๆ สถานีฯ พร้อมกับการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานพัฒนาด้านสังคมและการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธารและโปรดให้เป็น “สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์” ในปี พ.ศ.2550

dsc_0298 dsc_0313 dsc_0358 dsc_0332

โครงงานการวิจัย มุ่งวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่ชุมชนบนพื้นที่รายสูง รวมทั้งรักษาฟื้นฟูสภาพแวดล้อม และเป็นแหล่งการเรียนรู้การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน  การศึกษาการเจริญเติบโตของปลาเทร้าท์และปลาสะเตอร์เจี่ยนที่เลี้ยงบนดอยอินทนนท์ จนทำให้มีการส่งออกปลาทั้งสองชนิดนี้ได้
dsc_0281 และที่นี่คือบ้านทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สถานีเกษตรหลวง ติดต่อสอบถามที่ 053-286777, 053-286778 โทรสาร 053-286779                            อีเมล์ in7002rpf@gmail.com

พระมหาธาตุคู่ หรือ พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล และพระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริ สร้างขึ้นโดยกองทัพอากาศร่วมกับพสกนิกรชาวไทยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ประดิษฐานอยู่บนที่สูงสุดในพระราชอาณาจักรไทยซึ่งก็คือตั้งอยู่บนดอยอินทนนท์ พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล และพระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของดอยอินทนนท์เนื่องด้วยความงดงามของสองพระมหาธาตุที่ตั้งอยู่เคียงคู่กันท่ามกลางบรรยากาศและทิวทัศน์โดยรอบที่มีความสวยงาม นักท่องเที่ยวที่ขึ้นมาสัมผัสอากาศหนาวที่ดอยอินทนนท์แห่งนี้

dsc_0661

พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล “พระสถูปเจดีย์บรรจุพระบรมธาตุที่ยิ่งใหญ่เพียงฟ้าจรดดิน” พระมหาธาตุเจดีย์”นภเมทนีดล” มีความหมายว่าพระสถูปเจดีย์บรรจุพระบรมธาตุที่ยิ่งใหญ่เพียงฟ้าจรดดิน องค์พระมหาธาตุเป็นสีน้ำตาล ตั้งเคียงคู่กับพระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริ โดยพระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดลนั้นกองทัพอากาศได้สร้างถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบเมื่อปี พ.ศ. 2530

dsc_0645

พระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริ “เป็นกำลังแห่งฟ้า เป็นสิริแห่งดิน” พระมหาธาตุเจดีย์ “นภพลภูมิสิริ” มีความหมายว่า เป็นกำลังแห่งฟ้าเป็นสิริแห่งแผ่นดิน สร้างถวายเป็นพระราชกุศล และ เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบเมื่อปี พ.ศ. 2535 เป็นพระมหาธาตุเจดีย์องค์สีม่วงอมชมพู ตั้งอยู่ทางขวามือของพระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล พระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริ  มีรูปทรง 12 เหลี่ยม

dsc_0642

จุดชมทะเลหมอก ที่บริเวณด้านหลังพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ และ พระมหาธาตุนภเมทนีดล เป็นสวนที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ที่สวยงาม โดยเฉพาะยามเช้าในช่วงฤดูหนาว เป็นจุดชมทะเลหมอกที่สวยงามมาก โดยทะเลหมอกที่เห็นเป็นแนวเดียวกับจุดชมทะเลหมอกที่เส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปานที่อยู่ใกล้ๆกัน เหมาะกับนักท่องเที่ยวต้องการที่จะชมทะเลหมอกโดยไม่อยากเดิน ที่จุดนี้ถือได้ว่าเป็นจุดชมทะเลหมอกที่สวยงามรองจากที่กิ่วแม่ปาน

dsc_0663

ติดต่อสอบถาม

–อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ตู้ป.ณ.2 ม.7 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160                                โทรศัพท์ 0 5328 6730, 0 5328 6728  อีเมล์ inthanon_np@hotmail.com

พระมหาธาตุคู่ หรือ พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล และพระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริ

กองทัพอากาศเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมได้ทุกวันเวลา 08.00-17.00 น.

เก็บค่าบริการเข้าชม : ผู้ใหญ่ 40 บาท  เด็ก 10 บาท

dsc_0766

น้ำตกวชิรธาร เป็นอีกน้ำตกในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ที่เข้าถึงได้จากถนนใหญ่สายจอมทอง-ดอยอินทนนท์ โดยเลี้ยวเข้าไปเพียง 500 เมตร น้ำตกวชิรธารเป็นน้ำตกขนาดสูงใหญ่โดยมีความสูงประมาณ 80 เมตร มีน้ำไหลตลอดทั้งปี ไม่สามารถเล่นน้ำได้ เกิดจากลำห้วยแม่กลาง จุดเด่นของน้ำตกน้ำตกวชิรธารคือสายรุ้งที่พัดผ่านน้ำตกบนจุดชมน้ำตกที่ต้องเดินขึ้นบันไดไปเพียงเล็กน้อย ในจุดนี้เองในยามที่แสงอาทิตย์ส่องกระทบละอองน้ำจะปรากฏสายรุ้งงดงามขึ้นเหนือธารน้ำด้านข้าง มีความสวยงามมาก ด้านตรงข้ามน้ำตกวชิรธารมีหน้าผาสูงชัน เรียกว่า “ผามอแก้ว” หรือภายหลังเรียกว่า ผาแว่นแก้ว

dsc_0770

น้ำตกวชิรธารเดิมมีชื่อเรียกว่าน้ำตกตาดฆ้องโยง ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อตามพระนามาภิไธยของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเสด็จมาทอดพระเนตรน้ำตกวชิรธารถึงสองครั้งในปี พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2545

dsc_0772

นักท่องเที่ยวท่านไหนที่ต้องการถ่ายภาพน้ำตกวชิรธาร ให้ระวังกล้องที่อาจจะเปียกละอองน้ำได้ง่าย โดยเฉพาะช่วงเวลาที่มีน้ำมาก ละอองจะฟุ้งกระจายโดยเฉพาะจุดชมด้านล่างของน้ำตกวชิรธาร

ร้านอาหารสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ หรือ อีกชื่อหนึ่งคือสโมสรสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ ตั้งอยู่ในสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ ถ้ามาเที่ยวดอยอินทนนท์และแวะชมดอกไม้ที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์

dsc_0366 dsc_0599

เมนูอาหารของสโมสรศูนย์เกษตรหลวงอินทนนท์ เกือบทั้งหมด ประกอบจากผลผลิตและวัตถุดิบที่โครงการหลวงส่งเสริมให้เกษตรกรชาวไทยภูเขาปลูก เพื่อความสด สะอาด อร่อยทั้งยังปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค และได้กลายมาเป็นวัตถุดิบชั้นเลิศในการประกอบอาหารของโครงการ

สลัดปลาเทร้าท์ย่างซอสญี่ปุ่น
สลัดปลาเทร้าท์ย่างซอสญี่ปุ่น
เป็ดอบกาแฟ
เป็ดอบกาแฟ
โรตีมัสมันแกะ
โรตีมัสมันแกะ
ยำเซเลอรี่หมู่ย่าง
ยำเซเลอรี่หมู่ย่าง
หมูอบหมั่นโถวฟักทองญี่ปุ่น
หมูอบหมั่นโถวฟักทองญี่ปุ่น
ปลาสะเตอร์เจี้ยนอบสมุนไพร
ปลาสะเตอร์เจี้ยนอบสมุนไพร

dsc_0597

ติดต่อสอบถามที่ 053-286777, 053-286778 โทรสาร 053-286779 อีเมล์ in7002rpf@gmail.com