ที่นี่…จังหวัด เชียงใหม่ จุดเริ่มต้นโครงการหลวงในพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

2245

“ตั๊ก-นุ้ย” พาชมพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 กันที่จังหวัดเชียงใหม่                ใครที่สนใจอยากไปสัมผัสกันจริงๆ เรามีข้อมูลของสถานที่ต่างๆ มาบอกกันอีกด้วย

สถานที่แรกเริ่มกันที่พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์

dsc_9302

dsc_9560-2

ตั้งอยู่บนดอยบวกห้า ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพระตำหนักที่ประทับในวโรกาสที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานมาประทับแรมที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในเขตภาคเหนือ

dsc_9556

 

พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์
พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์

และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ใช้เป็นที่รับรองพระราชอาคันตุกะที่เสด็จฯ เยือนประเทศไทยอีกด้วย   โดยพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2504 ในครั้งแรกได้ก่อสร้างเฉพาะองค์พระตำหนักที่ประทับ และเรือนรับรองเท่านั้น ส่วนอาคารอื่นๆ ได้มีการก่อสร้างเพิ่มเติมต่อมาในภายหลัง

พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์
พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์

dsc_9346

อ่างเก็บน้ำ/น้ำพุ เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่กักเก็บน้ำไว้ใช้ในบริเวณพระตำหนัก  ริมอ่างเก็บน้ำด้านข้าง

dsc_9447

มีพลับพลาที่ประทับ  สร้างด้วยไม้สักทอง

dsc_9460 dsc_9386 dsc_9329

รอบๆ อ่างเก็บน้ำจะเป็นสวนดอกไม้เมืองหนาวที่จัดเป็นทั้งแบบประดิษฐ์ และแบบธรรมชาติ

dsc_9344

และในอ่างเก็บน้ำมีน้ำพุประกอบเสียงดนตรี  ชื่อน้ำพุ  “ทิพย์ธาราแห่งปวงชน”

dsc_9387

ภูพิงคราชนิเวศน์ ตั้งอยู่บนดอยบวกห้า ตำบนดอยสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่                             เปิดให้เยี่ยมชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 11.30 น. (รอบเช้า)  และ  13.00 – 15.30 น. (รอบบ่าย) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 05322 3065 หรือ 0 5321 9932 ต่อ 101 หรือ 115 (กรุณาแต่งกายสุภาพ) งดเข้าเยี่ยมชมระหว่างมีการเสด็จฯ แปรพระราชฐานมาประทับแรม (ประกาศแจ้งให้ทราบล่วงหน้า) WWW.BHUBINGPALACE.OR

สถานที่ที่สองขอแนะนำ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

อุทยานหลวงราชพฤกษ์
อุทยานหลวงราชพฤกษ์
อุทยานหลวงราชพฤกษ์
อุทยานหลวงราชพฤกษ์
อุทยานหลวงราชพฤกษ์
อุทยานหลวงราชพฤกษ์
อุทยานหลวงราชพฤกษ์
อุทยานหลวงราชพฤกษ์

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ มีเนื้อที่กว้างขว้างกว่า 500 ไร่ เป็นที่รวบรวมพรรณไม้นานาชนิดทั่วทุกมุมโลก โดยมีการจัดแสดงเป็นสวนต่างๆ ตกแต่งด้วยพันธุ์ไม้สวยงามและภูมิสถาปัตยกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่การจัดแสดง โดยแบ่งอุทยานเป็นดังนี้ สวนไทย สวนนานาชาติ และส่วนองค์กรต่างๆ

dsc_9979 dsc_9987

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ หรือชื่อเดิมว่า สวนเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ จัดสร้างขึ้นเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 พรรษาในวันที่ 9 มิถุนายน 2549 และทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษาในวันที่ 5 ธันวาคม 2550 ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (พื้นที่ 468 ไร่ 3 งาน 10 ตารางวา)

dsc_9641 dsc_9799

เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ศูนย์กลางการเรียนรู้พืชสวนโลก มีการจัดแสดงพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด การจัดแสดงนิทรรศการด้านการเกษตรและอื่น ๆ เพื่อการเรียนรู้สำหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไป เพื่อการศึกษางานวิจัย และเป็นแหล่งพบปะกันในกลุ่มเกษตรกร ภายในพื้นที่มีการจัดภูมิสถาปัตย์อย่างสวยงาม

dsc_0011 dsc_9933

สถานที่ท่องเที่ยวที่เปิดให้เข้าชมในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ หอคำหลวง สถาปัตยกรรมแบบล้านนา อันวิจิตรตระการตาโดดเด่นและสง่างามที่สุดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ที่ทรงอัจฉริยภาพและทรงครองสิริราชสมบัติยาวนานที่สุดในโลก ภายใต้แนวคิด “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ ศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย”

ขอบคุณภาพจากอุทยานหลวงราชพฤกษ์
ขอบคุณภาพจากอุทยานหลวงราชพฤกษ์

สวนไทยเป็นพื้นที่จัดแสดงพืชสวนเขตร้อนชื้น ที่มีหลากหลายของพันธุ์พืช เทคโนโลยีการผลิต และการแปรรูป ซึ่งมีจำนวนมากกว่า 1,900 ชนิด รวมแล้วมากกว่า 3.2 ล้านตัน ประกอบด้วยไม้ในกลุ่มต่าง ๆ คือ ไม้ผล ไม้ยืนต้น ไม้ดอกไม้ประดับ

ขอบคุณภาพจากอุทยานหลวงราชพฤกษ์
ขอบคุณภาพจากอุทยานหลวงราชพฤกษ์

สถานที่ท่องเที่ยวที่เปิดให้เข้าชมในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ สวนไทยโดยเฉพาะกล้วยไม้ สมุนไพร พืชผักและเห็ด พันธุ์ไม้หายาก และสวนอื่น ๆ เช่น สวนไม้หอม สวนไม้ในวรรณคดี สวนไม้ประจำจังหวัด อาคารเรือนร่มไม้ ฯลฯ

ขอบคุณภาพจากอุทยานหลวงราชพฤกษ์
ขอบคุณภาพจากอุทยานหลวงราชพฤกษ์
ขอบคุณภาพจากอุทยานหลวงราชพฤกษ์
ขอบคุณภาพจากอุทยานหลวงราชพฤกษ์
ขอบคุณภาพจากอุทยานหลวงราชพฤกษ์
ขอบคุณภาพจากอุทยานหลวงราชพฤกษ์
ขอบคุณภาพจากอุทยานหลวงราชพฤกษ์
ขอบคุณภาพจากอุทยานหลวงราชพฤกษ์
ขอบคุณภาพจากอุทยานหลวงราชพฤกษ์
ขอบคุณภาพจากอุทยานหลวงราชพฤกษ์

สถานที่ท่องเที่ยวที่เปิดให้เข้าชมในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ สวนไทย นอกจากนี้ ยังจัดแสดงพันธุ์พืชต่าง ๆ ภายในกลุ่มอาคารเรือนกระจก ได้แก่ อาคารพืชทะเลทราย อาคารไบโอเทคโนโลยี อาคารพืชเขตร้อน อาคารพืชเขตหนาว และอาคารพืชไร้ดิน รวมทั้งยังมีหมู่บ้านสี่ภาค ที่จัดแสดงวิถีชีวิตความเป็นไทย และการดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมตามภูมิภาคนั้น ๆ สวนไทยประกอบด้วย 1. อาคารพืชเขตร้อนชื้น  2. เรือนร่มไม้  3. อาคารกล้วยไม้  4. สวนปาล์ม 5. สวนสวัสดี 6. เรือนไม้ดอก 7. แปลงองุ่น  8. สวนเกษตรทฤษฎีใหม่    9. สวนบัว 10. สวนถวายพระพร

ขอบคุณภาพจากอุทยานหลวงราชพฤกษ์
ขอบคุณภาพจากอุทยานหลวงราชพฤกษ์

สวนองค์กรเฉลิมพระเกียรติ เป็นส่วนที่ทางองค์กรต่าง ๆ ได้มาจัดแสดงภายใต้แนวคิดการจัดสวนตามทฤษฎีการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  โดยองค์กรระดับแนวหน้าของไทย ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งรัฐวิสาหกิจ

ขอบคุณภาพจากอุทยานหลวงราชพฤกษ์
ขอบคุณภาพจากอุทยานหลวงราชพฤกษ์

ร่วมจัดแสดงสวนซึ่งแต่ละสวนมีรูปแบบการนำเสนอแนวพระราชดำริที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร และการพัฒนาในด้านต่างๆ รวมทั้ง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เช่น ทฤษฏีการจัดการน้ำ ดิน ป่าไม้ เกษตรทฤษฏีใหม่เศรษฐกิจพอเพียง และพืชพลังงาน มีองค์กรจากภาครัฐและเอกชนร่วมจัดสวน

ขอบคุณภาพจากอุทยานหลวงราชพฤกษ์
ขอบคุณภาพจากอุทยานหลวงราชพฤกษ์
ขอบคุณภาพจากอุทยานหลวงราชพฤกษ์
ขอบคุณภาพจากอุทยานหลวงราชพฤกษ์

สวนนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ฯ เป็นพื้นที่จัดแสดงของมิตรประเทศที่มาร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชย์สมบัติครบ 60 ปี ในปี พ.ศ. 2549 โดยมีประเทศต่างๆ เข้าร่วมจัดสวนทั้งหมด 24 ประเทศ                                                                                             1.สวนประเทศกัมพูชา 2.สวนประเทศเกลาหลีใต้  3.สวนประเทศเคนย่า 4.สวนประเทศแคนนาดา           5.สวนประเทศจีน 6. สวนประเทศซูดาน 7.  สวนประเทศญี่ปุ่น 8. สวนประเทศตุรกี 9. สวนประเทศเนอเธอร์แลนด์  10. สวนประเทศเนปาน11. สวนประเทศบังคลาเทศ 12. สวนประเทศเบลเยี่ยม 13. สวนประเทศภูฏาน 14. สวนประเทศมอริเตเนีย 15. สวนประเทศมาเลเซีย 16.  สวนประเทศโมร็อกโก 17. สวนประเทศลาว       18. สวนประเทศเวียดนาม 19.   สวนประเทศสเปน  20. สวนประเทศอินโดนีเซีย 21. สวนประเทศอินเดีย     22.  สวนประเทศอิหร่าน 23. สวนเมืองเฮียวโกะ เกียวโต โอซาก้า 24. สวนประเทศกาตาร์

dsc_9927

เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00 – 18.00 น. โทร. 0 5311 4195-6  โทรสาร 0 5311 4196 ค่าเข้าชมคนไทย ผู้ใหญ่ 50 บาท เด็ก 25 บาท ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 100 บาท เด็ก 50 บาท หรือ www.ratchaphruekgarden.com

dsc_9781

ทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่แสดงความไว้อาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ก่อนเปิดนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติ “บัวบาทยาตรา” ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ (ภาคเหนือ)  สำหรับนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรตินั้นจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ

dsc_9649

ซึ่งจะมีการจัดสัญจรขึ้นในทุกภูมิภาค รวม 4 ครั้ง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเผยแพร่พระเกียรติคุณ พระบรมราโชวาท พระราชดำรัส แนวพระราชดำริ ตลอดจนหลักการทรงงานของทั้งสองพระองค์

dsc_9666

แบ่งเป็น 7 ทศวรรษแห่งการทรงงาน ได้แก่ ทศวรรษที่ 1 (พ.ศ. 2489-2499) แสงทองปณิธาน, ทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2499-2509) ทดลองงานการแก้ไข, ทศวรรษที่ 3(พ.ศ. 2509-2519) พระเทโสที่รินไหล, ทศวรรษที่ 4 (พ.ศ.2519-2529) เพื่อแผ่นดินปวงประชา, ทศวรรษที่ 5 (พ.ศ. 2529-2539) สืบคืนวันวัฒนา, ทศวรรษที่ 6 (พ.ศ. 2539-2549) อเนกสุขอนันต์ค่า และทศวรรษที่ 7 (พ.ศ. 2549-2559) ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

dsc_9735

ทั้งนี้ เนื้อหาของนิทรรศการเป็นการนำเสนอพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตลอดระยะเวลา 70 ปีแห่งการครองราชย์ เชื่อมโยงกับพระราชดำรัสของทั้งสองพระองค์ รวมทั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ ในรูปแบบ Interactive Exhibition

dsc_9127 dsc_9203 dji_0045-mov

พร้อมทั้งได้มีการนำพสกนิกรทุกหมู่เหล่าในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมพิธีจุดเทียนแสดงความอาลัยกันอีกด้วย

และสถานที่สุดท้ายที่อยากให้ไปสัมผัสกันนั่นก็คือ ครัวโครงการหลวง Royal Project Kitchen

dsc_9630

Royal Project Kitchen หรือ ครัวโครงการหลวง ตั้งอยู่ในบริเวณอุทยานหลวงราชพฤกษ์ (โซนด้านข้างติดถนน ทางไปวัดพระธาตุดอยคำ) ซึ่งมีบรรยากาศเป็นธรรมชาติมาก ด้านอาหารอร่อยและสวยหรู แต่ราคาถูกอย่างไม่คาดคิด ด้วยฝีมือกุ๊กลูกครึ่งไทย-ญี่ปุ่น  พร้อมทั้งใช้วัตถุดิบปลอดสารพิษจากผลผลิตโครงการหลวงอีกด้วย  เมนูแนะนำ 1. สามชั้นทอดกับข้าวเหนียวน้ำพริกแดง 2. แกงส้มสมุนไพรไข่ม้วน 3. สลัดผักย่าง 4. เฟตตูชินี่ปลาเทร้าต์ 5. ยำทวาย 6.ยำภูฏาน

สามชั้นทอดกับข้าวเหนียวน้ำพริกแดง
สามชั้นทอดกับข้าวเหนียวน้ำพริกแดง
 แกงส้มสมุนไพรไข่ม้วน
แกงส้มสมุนไพรไข่ม้วน
สลัดผักย่าง
สลัดผักย่าง
เฟตตูชินี่ปลาเทร้าต์
เฟตตูชินี่ปลาเทร้าต์
ยำทวาย
ยำทวาย
ยำภูฏาน
ยำภูฏาน

dsc_9892

ไปพบกับความอร่อยนี้กันได้ ร้านเปิดเวลา 09.00 น. – 17.00 น. (ปิดทุกวันพุธ)  ติดต่อสอบถาม /จองโต๊ะ โทร. 052-080-66