บรรยากาศลอยกระทง ณ บึงพลาญชัย จ.ร้อยเอ็ด

3988

จังหวัดร้อยเอ็ด มีการจัดงานลอยกระทง ภายใต้ชื่อ “สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป”  มีประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก 

%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%87-%e0%b8%93-%e0%b8%9a%e0%b8%b6%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%a5

ประเพณี “สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป”  ประเพณีลอยกระทงพื้นถิ่นของพี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อขอขมาน้ำ ในคืนวันเพ็ญ ถือเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของงานลอยกระทงภาคอีสาน  ซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ต่อเนื่องเป็นปีที่ 18 แล้ว สำหรับปีนี้นอกจากเป็นสืบสานประเพณีอันดีงาม อย่างที่เราเห็นด้านหลังนี้ คือส่วนหนึ่งของขบวน จากลูกหลานชาวร้อยเอ็ด นำการแสดงซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวอีสาน เพื่อน้อมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งปีนี้เป็นปีสุดท้ายที่พระองค์ ทรงพระราชทาน พระประทีปและกระทงพระราชทาน เพื่ออัญเชิญลงลอยที่บึงพลาญชัย เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมา สร้างความปลื้มปีติให้กับผู้มาร่วมงานและชาวจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นอย่างมาก

%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%87-%e0%b8%93-%e0%b8%9a%e0%b8%b6%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%a5 %e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%87-%e0%b8%93-%e0%b8%9a%e0%b8%b6%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%a5 %e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%87-%e0%b8%93-%e0%b8%9a%e0%b8%b6%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%a5

บรรยากาศขณะนี้พี่น้องประชาชน และนักท่องเที่ยว ยังคงเดินทางมาร่วมประเพณีลอยกระทง ที่บึงพลาญชัย กันอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ตั้งแต่ช่วงค่ำที่ผ่านมา เป็นบรรยากาศของการแสดง และขบวนแห่จาก 12 หัวเมืองร่วมสมัยของจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับการแสดงสืบสานประเพณีและถวายความอาลัยจากศิลปินท้องถิ่นชาวอีสาน ไฮไลท์สำคัญของงาน ประเพณี “สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป” ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็น ปีที่ 18 เริ่มตั้งแต่ประมาณ 18 นาฬิกา ขบวนรถบุปผชาติ และขบวนการแสดงน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จาก 12 หัวเมืองร่วมสมัย ของเมืองสาเกตุนคร หรือจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมด้วยขบวนนางรำและศิลปินอีสานกว่า  100 ชีวิต จากวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ซึ่งปีนี้แต่งกายกันด้วยชุดผ้าไหมลายสาเกตุ สีขาวดำ เพื่อถวายความอาลัย และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยศิลปะพื้นเมืองชาวอีสาน ในชุดการแสดง “ส่งทูลกระหม่อมแก้วกลับฟ้า” และที่มาของประเพณี

%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%87-%e0%b8%93-%e0%b8%9a%e0%b8%b6%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%a5 %e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%87-%e0%b8%93-%e0%b8%9a%e0%b8%b6%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%a5 %e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%87-%e0%b8%93-%e0%b8%9a%e0%b8%b6%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%a5

สมมาน้ำ คืนเพ็ญ เส็งประทีป ซึ่งเมื่อแปลจากภาษาถิ่นแล้ว หมายถึง ประเพณีขอขมาน้ำในคืนวันเพ็ญและการแข่งขันประทีป โดยยังถือเป็นการบูชาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกวิธีหนึ่ง โดยอาศัยสายน้ำเป็นสื่อนำพากระทงดอกไม้ธูปเทียนไปสักการะบูชา ขบวนแห่เคลื่อนลอดประตู เมืองสาเกตนคร ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดร้อยเอ็ด บรรยากาศหลังการอัญเชิญพระประทีปและกระทงพระราชทานลอยในบึงพลาญชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และพี่น้องประชาชนร่วมกล่าวคำน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสงบนิ่งถวายความอาลัยเป็นเวลา 89 วินาที ก่อนจะร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีกับทำนองจากโหวด อีกเครื่องดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวอีสาน ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง คุณแม่ฉวีวรรณ พันธุ และศิลปินลูกทุ่งหญิง ธิติกานต์ ร่วมร้องเพลงถวายความอาลัย

%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%87-%e0%b8%93-%e0%b8%9a%e0%b8%b6%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%a5 %e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%87-%e0%b8%93-%e0%b8%9a%e0%b8%b6%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%a5 %e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%87-%e0%b8%93-%e0%b8%9a%e0%b8%b6%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%a5

สำหรับการแสดงบนเวทีชุดสุดท้าย เป็นการร่วมร้องเพลงถวายความอาลัยร่วมกับการแสดงแสงสีเสียง น้ำพุดนตรี ประกอบเพลงพระราชานิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อย่างสวยงามบริเวณกลางน้ำรอบบึงพลาญชัย

ธัญญารัตน์  ถาม่อย

รายงานสดจากบึงพลาญชัย  จ.ร้อยเอ็ด