บรรยากาศลอยกระทงสายไหลประทีป 1,000 ดวง จ.ตาก

4951

ค่ำคืนลอยกระทงปีนี้ ตรงกับวันที่ดวงจันทร์โคจรใกล้โลกมากที่สุดในรอบ 68 ปี หรือที่เรียกว่าซูเปอร์ฟูลมูน แม้ปีนี้หลายจังหวัดจะยกเลิกการจัดกิจกรรมรื่นเริง แต่ยังมีประเพณีที่ยังคงสืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยเฉพาะการลอยกระทงสายที่จังหวัดตาก ไปติดตามบรรยากาศที่ริมสายธารลานกระทงสาย เชิงสะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี อำเภอเมือง จังหวัดตาก ภายในงานลอยกระทงสายไหลประทีป ซึ่งในปีนี้มีจำนวนมากถึง 9,999 ดวง

%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0

ภาพความสวยงามของแสงไฟในกระทงกะลาส่องแสงระยิบระยับทอดตัวเป็นสาย ยาวต่อเนื่องบนลำน้ำปิงที่จะร่วมกันลอยไปจนกว่าจะครบ 9,999 ดวง โดยในขณะนี้มีจำนวนประมาณ 5,000-6,000 ดวง ซึ่งเป็นพิเศษกว่าทุกปีเพราพนอกจากจะเป็นการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีปแล้ว ในปีนี้ยังจัดขึ้นเพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอีกด้วย และในระหว่างการลอยกระทงสาย คุณผู้ชมจะได้ยินการขับเสภาร้อยถ้อย พันบท ก็มิอาจแทนทดพระมหากรุณาธิคุณ ซึ่งขับร้องและประพันธ์โดย นายกิตติพงษ์ เทพนิกร นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก ในการลอยกระทงสาย จะได้เห็นความร่วมมือร่วมใจของชาวเมืองตากในการลอยกระทงสาย ทั้งกลุ่มคนที่ช่วยกันเอามะพร้าวแห้งชุบน้ำมันใส่ลงไปในกะลา ส่วนอีกกลุ่มที่คอยจุดไฟ และกลุ่มที่ต้องลงไปแช่ในน้ำคอยปล่อยกระทง ซึ่งทุกกลุ่มจะต้องทำงานแข่งกับเวลาเพื่อให้กระทงลอยเป็นสายยาวต่อเนื่องไม่ขาดตอนตลอดจำนวนจนกว่าจะครบ 9,999 ใบ

%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0 %e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0 %e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0

อย่างกระทงที่ดิฉันถืออยู่นี้เป็นการนำกะลามะพร้าวมาทำกระทง ซึ่งกะลามะพร้าวนี้มีความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของชาวตากที่นิยมนำมะพร้าวมาเป็นส่วนประกอบของการทำอาหาร จึงนำกะลาที่เหลือใช้ประยุกต์มาทำเป็นกระทง เมื่อนำไปลอยในลำน้ำปิง จึงเป็นสายส่องแสงระยิบระยับ อันเป็นที่มาของกระทงสายที่ถือว่าเป็นประเพณีเดียวในประเทศไทยนั่นเอง

%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0 %e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0 %e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0

สำหรับที่มาของการจัดงานในครั้งนี้ เราจะไปพูดคุยกับนายกเทศบาลเมืองตากกัน บรรยากาศของการจัดงานอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง ประจำปี 2559 ซึ่งในระหว่างนี้ก็ยังคงลอยกระทงสายกันไปอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะครบ 9,999 ดวงนอกจากประเพณีลอยกระทงสายจะเป็นประเพณีขึ้นชื่อของจังหวัดตากแล้ว ที่นี่ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถมาเที่ยวได้ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงก็มีดอยหัวหมด จุดชมวิวทะเลหมอกที่สวยงาม ส่วนน้ำตกทีลอซู ที่ได้ชื่อว่าเป็นน้ำตกที่สวยงามติดอันดับ 1 ใน 6 ของโลก ก็พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งในฤดูฝนและฤดูร้อนอีกด้วย

%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0 %e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0 %e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0 %e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0

วาเนสสา  สมัคศรุติ

รายงานสดจากริมสายธาร ลานกระทงสาย เชิงสะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี  จ.ตาก