นักเรียน–ครู หลายโรงเรียน จ.ปทุมธานี ร่วมใจแปรอักษร ถวายในหลวง ร.9

12827

นักเรียน และ คณะครู จากหลายโรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี ต่างร่วมใจแปรอักษร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช

ครูและนักเรียน ของโรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี จำนวน 3,999 คน กำลังเดินเข้าไปในสนามฟุตบอลของโรงเรียน เพื่อร่วมใจทำกิจกรรมแปรอักษรคำว่า “ ภปร.ปทุมวิไล รักพ่อ” พร้อมรูปหัวใจแล้วร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงภูมิพล มหาราชา และ เพลงของขวัญจากก้อนดิน ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช

end-%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99-%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9-%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5 end-%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99-%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9-%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5 end-%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99-%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9-%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5

โดยแม้ว่าอากาศในช่วงนั้นจะร้อนจัด แต่นักเรียน และ คณะครู ต่างยังคงตั้งใจทำกิจกรรมนี้ให้สำเร็จอย่างไม่ย่อท้อเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงงานมาอย่างหนักเพื่อปวงชนชาวไทย ตลอดระยะเวลา 70 ปี

end-%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99-%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9-%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5 end-%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99-%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9-%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5 end-%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99-%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9-%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5 end-%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99-%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9-%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5

ขณะที่โรงเรียนสามโคก อบจ.ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ครูและเด็กนักเรียนกว่า 4,500 คน ร่วมแปรอักษรคำว่า “สามโคก อบจ.ปทุมธานี รักพ่อ” จากนั้นทั้งหมดได้ก้มกราบที่พื้น ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ขนาดใหญ่ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแสดงความจงรักภักดี พร้อมร้องเพลงชาติไทย เสียงดังก้องไปทั่วสนามหน้าโรงเรียน