ศิลปินชื่อดังร่วมวาดพระบรมสาทิสลักษณ์ “ คิดถึงพ่อของแผ่นดิน ”

4510

ศิลปินชื่อดังร่วมกันวาดพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวนกว่า 40 ภาพ แล้วนำมาจัดแสดงในนิทรรศการจิตรกรรม “ คิดถึงพ่อของแผ่นดิน ” เปิดให้ประชาชนเข้าชมฟรี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ03 07พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ถูกถ่ายทอดลงบนกระดาษด้วยเทคนิคการเขียนภาพแบบเกรยอง ภายใต้ชื่อภาพ พ่อของแผ่นดิน ซึ่งได้เรียงร้อยภาพจาก 9 เรื่องราวตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ กลายเป็นพระบรมสาทิสลักษณ์ขนาดใหญ่ที่มีความสูง 2 เมตร กว้าง 15 เมตร เป็นผลงานของอาจารย์สุวิทย์  ใจป้อมศิลปินผู้รังสรรค์ภาพจิตรกรรม ซึ่งได้วาดภาพนี้ขึ้นเมื่อปี 2555 และนำภาพมาจัดแสดงอีกครั้ง ที่ลานพาร์ค พารากอน ศูนย์การค้าสยามพารากอน 02

01พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรทรมหาภูมิพลอดุลยเดชภาพนี้เป็นหนึ่งในภาพจากนิทรรศการจิตรกรรม “ คิดถึงพ่อของแผ่นดิน ” ซึ่งตลอดทั้งวันมีประชาชนเข้าชมและให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก10 1206นิทรรศการจิตรกรรม “ คิดถึงพ่อของแผ่นดิน ” จัดแสดงพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  จำนวนกว่า 40 ภาพ จาก 11 ศิลปินชื่อดัง ที่รังสรรค์ภาพด้วยเทคนิคเฉพาะตัวของแต่ละคน เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงพระราชจริยวัตรอันงดงาม และพระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่านที่ทรงทำเพื่อปวงชนชาวไทย25 27 32ภาพผลงาน “ รัชกาลที่ 9 แห่งสยาม ” เป็นหนึ่งในไฮไลท์ของงาน วาดด้วยเทคนิคชาโคลแล้วลงไวท์ช็อค เพื่อเน้นให้พระบรมสาทิสลักษณ์ดูโดดเด่น เหมือนกับที่ศิลปินตั้งใจให้แสดงถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่าน17 20พระบรมสาทิสลักษณ์ทั้ง 40 ภาพ จัดแสดงอยู่ที่บริเวณชั้น 5 ของห้างสรรพสินค้าสยามดิสคัฟเวอรี่ โดยเปิดให้ประชาชนได้เข้าชมฟรี ไปจนถึงวันที่ 5 ธันวาคมนี้ ศิลปินทุกคนต่างหวังว่าภาพเหล่านี้ จะเป็นส่วนหนึ่งของแรงบันดาลใจที่จะถ่ายทอดไปยังผู้เข้าชม และยึดถือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต30

สิริรัตน์ รัตนสิมานนท์

รายงาน