ม.ราชภัฏกำแพงเพชร จุดเทียนแปรอักษรรูปพนมมือกราบพระบรมฉายาลักษณ์

1581

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แปรอักษรพนมมือกราบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมถวายอาลัย

%e0%b8%a1-%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%8f%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b9%81%e0%b8%9e%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%8a%e0%b8%a3-%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5

แสงเทียนหลายพันดวง ที่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกันจุดขึ้นในพิธีแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยทั้งหมดได้รวมใจจุดเทียน และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงรูปที่มีทุกบ้าน และเพลงพระราชาผู้ทรงธรรม พร้อมแปรอักษรเป็นรูปพนมมือ กราบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช พร้อมตัวอักษรภาษาอังกฤษ ที่เป็นตัวย่อของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และคำว่า รักพ่อ ร.9

%e0%b8%a1-%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%8f%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b9%81%e0%b8%9e%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%8a%e0%b8%a3-%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5 %e0%b8%a1-%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%8f%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b9%81%e0%b8%9e%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%8a%e0%b8%a3-%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5

เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย และทรงพระราชทานนาม “ราชภัฏ” ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั่วประเทศทำให้รู้สึกเป็นเกียรติแก่นักศึกษา คณาจารย์ ทุกคนที่ได้เป็นคนของพระราชา