ศิลปินแห่งชาติปั้นพระบรมรูปพระพักตร์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ถวายความอาลัย

1852

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เข็มรัตน์ กองสุข ศิลปินแห่งชาติ สร้างสรรค์งานปั้นพระบรมรูปพระพักตร์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ขนาดความสูง 3  เมตร เตรียมนำมาจัดแสดงในงาน“ศิลปากรรวมใจถวายพ่อหลวง”ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังท่าพระเพื่อถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a %e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a

นี่เป็นขั้นตอนสุดท้าย ในการเก็บรายละเอียดการสร้างสรรค์งานปั้นพระบรมรูปพระพักตร์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ก่อนนำไปหล่อขึ้นรูปด้วยไฟเบอร์กลาส และทาด้วยสีขาว ทั้งหมดเป็นผลงานของศาสตราจารย์เกียรติคุณ เข็มรัตน์ กองสุข ศิลปินแห่งชาติ ปี2555  สาขาทัศนศิลป์ประติมากรรม และลูกศิษย์คณะจิตรกรรม ภาควิชาประติมากรรม  มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่เตรียมนำจัดแสดงให้ประชาชนได้ชื่นชม

%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a %e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เข็มรัตน์ เผยถึงความตั้งใจในการรังสรรค์งานชิ้นนี้ว่า  เป็นความภาคภูมิใจ  และเป็นเกียรติที่สุดของชีวิตประติมากร ที่ได้มีส่วนร่วมถ่ายทอดความรู้สึกสำนึกในพระเมตตาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงงานหนักอย่างไม่เหน็ดเหนื่อย เพื่อพสกนิกรได้อยู่ดีกินดี เปรียบเสมือนงานปั้นชิ้นนี้ที่มีความยาก  แต่เขาก็ไม่ท้อและมุ่งมั่นอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อสื่อถึงความจงรักภักดีและการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของคนทั้งชาติ

%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a %e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a

หนึ่งในนักศึกษาที่ร่วมสร้างสรรค์งานก็รู้สึกภาคภูมิใจ ที่ครั้งหนึ่งในชีวิตได้ตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ผ่านความรู้ความสามารถด้านงานประติมากรรม ซึ่งตั้งแต่เล็กจนโตพระองค์ทรงเป็นแรงบันดาลใจในทุกๆเรื่อง โดยเฉพาะงานศิลปะ

%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ทรงวิริยอุตสาหะศึกษาสิ่งที่สนพระราชหฤทัยอย่างจริงจังทุกเรื่อง แม้แต่งานด้านศิลปะประติมากรรม ซึ่งพระองค์ทรงศึกษาเรียนรู้ จนมีพระปรีชาสามารถเป็นที่ยกย่องของศิลปินแขนงต่างๆทั่วโลก ถือเป็นต้นแบบให้นักศึกษาและคนในวงการศิลปะได้น้อมนำมาปรับใช้เพื่อเป็นมงคลแห่งชีวิต