เพลงของพ่อ พลิกฝันให้พอเพียง

1121

เจ้าของสวนผักปลอดสารพิษที่มีชื่อเสียงในอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ใช้ชีวิตกว่า 25  ปี  เพื่อเดินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  อันเป็นพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  และที่น่าสนใจมากไปกว่านั้น คือการที่ชายผู้นี้ได้น้อมนำบทเพลงพระราชนิพนธ์ของพระองค์  มาเป็นดั่งคำสอนให้กับชีวิต

%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%9d%e0%b8%b1

ลุงไกร ชมน้อย เจ้าของสวนผักปลอดสารพิษวัย 64  ปี ในอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา กำลังเรียบเรียงทำนองเพลงที่ลุงตั้งใจแต่งขึ้นมาใหม่ เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%9d%e0%b8%b1 %e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%9d%e0%b8%b1

แต่สำหรับบทเพลงในดวงใจของลุงไกร คือ เพลงชะตาชีวิต หนึ่งในบทเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ลุงได้น้อมนำความหมายอันลึกซึ้งหาที่สุดมิได้มาเป็นคำสอนของชีวิต

%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%9d%e0%b8%b1 %e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%9d%e0%b8%b1 %e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%9d%e0%b8%b1

ลุงไกรหันหลังให้กับอาชีพนักดนตรีอิสระในเมืองกรุง แล้วเริ่มใช้ชีวิตเป็นชาวสวน ทั้งที่ตัวเองไม่เคยมีความรู้เกี่ยวกับเกษตรกรรมมาก่อน  กว่า 25  ปีแล้วที่ลุงไกรพลิกชีวิตของตัวเองมาเป็นชาวสวนผู้พอเพียงตามแนวทางพระราชดำริ  แม้ในช่วงเริ่มแรกจะเกิดปัญหาอุปสรรคอยู่บ้างแต่ไม่ได้ทำให้ลุงท้อถอย เพราะบทเพลงพระราชนิพนธ์ของพระองค์ยังคงดังก้องอยู่ในหัวใจเสมอมา

%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%9d%e0%b8%b1

ผืนดินกว่า 15 ไร่ของลุงไกร ถูกพลิกฟื้นเป็นแปลงผักปลอดสารพิษ ซึ่งในปัจจุบันลุงไกรได้กลายเป็นเสมือนปราชญ์ชาวบ้านผู้พอเพียงตามแนวทางพระราชดำริที่มีนักท่องเที่ยวและผู้คนจำนวนมาก เดินทางมาศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักปลอดสารพิษและเรียนรู้วิถีชีวิตอันเรียบง่ายของเขา

%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%9d%e0%b8%b1

นักศึกษากลุ่มนี้เดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ตเพื่อมาศึกษาหาความรู้กับลุงไกร  ผู้เป็นเสมือนครูนอกห้องเรียนที่คอยสอนให้ทุกคนเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท

 

%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%9d%e0%b8%b1

แสงของเช้าวันใหม่ส่งสัญญาณให้ลุงไกรได้รู้ว่า วิถีของชาวสวนกำลังเริ่มต้นขึ้นไปพร้อมกับความสุขในผืนดินอันอุดมสมบูรณ์อย่างพอเพียง

แม้นักดนตรีอิสระที่ผ่านการขับขานบทเพลงทั้งแนวสากลและเพลงไทยมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนอย่างลุงไกร  จะหันหลังให้กับอาชีพที่เขาเคยรักมานานมากแล้ว แต่ลุงไกรยังคงใช้บทเพลงสอนผู้คนเสมือนบทเพลงพระราชนิพนธ์  ที่กลายเป็นคำสอนให้กับลุงมาจนถึงทุกวันนี้

%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%9d%e0%b8%b1 %e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%9d%e0%b8%b1

และเพลงเพื่อพ่อ พร้อมทำนองที่ลุงตั้งใจแต่งขึ้นมาใหม่  ก็เสร็จสมบูรณ์ ในชื่อเพลง “ปราชญ์แห่งความพอเพียง”   นี่เป็นครั้งแรกที่ลุงร้องเพลงนี้ร่วมกับเรา เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ชนะชัย  แก้วผาง 

รายงาน