ด.ญ.วัย 14 ปี แชมป์อิเล็กโทนแปซิฟิก 2015 บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีถวายในหลวง รัชกาลที่ 9

2684

เด็กหญิงวัย 14 ปี  เจ้าของแชมป์อิเล็กโทนแปซิฟิก 2015 ตั้งปณิธานทำความดี รู้รักสามัคคี ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเดินตามความฝันในการเป็นนักดนตรีที่ดี

1 2 3

บทเพลงสรรเสริญพระบารมี ที่เด็กหญิงรมย์นลิน ตรีรัสสพานิช  หรือน้องผ้าฝ้าย วัย 14 ปี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม  เจ้าของแชมป์อิเล็กโทนแปซิฟิก 2015  ที่ไต้หวัน ได้บรรเลงขึ้นด้วยความตั้งใจ

4 5 6

เด็กหญิงรมย์นลิน บอกว่า ต้องการเล่นเพลงสรรเสริญพระบารมีโดยใช้อิเล็กโทนเพื่อแสดงความจงรักภักดีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ซึ่งเธอมีพระองค์ทรงเป็นแรงบันดาลใจในการเล่นดนตรี เนื่องจากทรงมีพระอัจฉริยภาพ อีกทั้งดนตรียังทำให้มีสมาธิ  ช่วยบำบัดจิตใจและเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

7 8 9 10

เด็กหญิงรมย์นลินยังตั้งใจเดินตามคำสอนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเฉพาะความรู้รักสามัคคี และตั้งใจเรียน รวมทั้งการการยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง