เปิดใจช่างภาพหนุ่ม ถ่ายตามรอยเบื้องพระยุคบาท ภายใต้แนวคิด “ที่ที่พ่อไป”

917

เปิดใจหนุ่มช่างภาพ ตระเวนถ่ายตามรอยสถานที่ในอดีต ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสร็จพระราชดำเนิน เพื่อบันทึกความทรงจำ ภายในแนวคิด “ที่ที่พ่อไป”

ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงพระราชกรณียกิจยังสถานที่ต่างๆในอดีต ถูกนำมาเปรียบเทียบกับภาพปัจจุบันได้อย่างกลมกลืน เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ภาพทั้งหมด  ถ่ายโดยนายอภิสิทธิ์ ศุภกิจเจริญ ช่างภาพสมัครเล่น เขาเล่าว่าได้รับแรงบันดาลใจจากเว็บไซต์ต่างประเทศ ที่นำภาพปัจจุบันมาเปรียบเทียบกับภาพสถานที่ในอดีต ภายใต้แนวคิด “ที่ที่พ่อไป” โดยตลอด 70 ปีที่ผ่านมาพระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปทั่วประเทศ จึงอยากจะตามรอยพระบาทไปยังโครงการต่างๆตามแนวพระราชดำริ%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%af-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%af-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%ab%e0%b8%99 %e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%af-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%ab%e0%b8%99 %e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%af-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%ab%e0%b8%99ภาพทั้งหมดมี 11 ภาพ แต่ละภาพแสดงถึงพระราชอิริยาบถและพระราชกรณียกิจต่างๆ อาทิ ภาพเสด็จ พระราชดำเนินทุ่งมะขามหย่อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพเสด็จพระราชดำเนินวางพวงมาลัยถวายราชสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ โรงพยาบาลศิริราช ภาพทรงทอดพระเนตรระดับน้ำริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ภาพเสด็จพระราชดำเนินร้านโกลเด้นเพลส และภาพทรงฉายพระรูปร่วมกับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันรับพระราชทานปริญญาบัตร%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%af-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%ab%e0%b8%99 %e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%af-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%ab%e0%b8%99 %e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%af-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%ab%e0%b8%99 %e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%af-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%ab%e0%b8%99สำหรับการถ่ายภาพในลักษณะนี้นายอภิสิทธิ์ เล่าว่า ต้องเลือกสถานที่ถ่าย เพื่อดูองค์ประกอบภาพให้เหมือนการทับซ้อนกันมากที่สุด และต้องศึกษาข้อมูลตามสถานที่ที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินหลังจากนี้นายอภิสิทธิ์ ตั้งเป้าหมายว่าจะเดินหน้าถ่ายภาพต่อไป โดยอาศัยช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ตระเวนถ่ายตามโครงการพระราชดำริต่างๆ ตั้งใจว่าจะทำให้ได้มากที่สุดเพื่อตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%af-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%ab%e0%b8%99

ภาณุพงศ์ สุรภาพ

รายงาน