นักศึกษาวิทยาลัยเพาะช่าง วาดพระบรมสาทิสลักษณ์ “เดินตามรอยพ่อ”

37130

นักศึกษาวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมกันวาดพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามแนวคิด“เดินตามรอยพ่อ” นำมาติดแสดงหน้ามหาวิทยาลัย โดยผลงานภาพวาดยังได้รับความสนใจจากกระทรวงการต่างประเทศติดต่อขอนำภาพไปจัดแสดงด้วย

ภาพวาดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพระราชอิริยาบทต่างๆ รวมถึงข้อความแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ บนแผ่นไม้อัดขนาดความกว้างและสูง 17 เซนติเมตร กว่า 1พันภาพ ถูกนำมาจัดแสดงบริเวณกำแพงด้านหน้าวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยภาพทั้งหมดมีทั้งงานจิตรกรรม,ประติมากรรม,หัตถกรรม และงานโลหะซึ่งเป็นผลงานของกลุ่มนักศึกษา อาจารย์ รวมถึงประชาชนที่ร่วมกันถ่ายทอดเรื่องราวความประทับใจที่มีต่อพระองค์01 02 04 05 071408นอกจากภาพดังกล่าวแล้วยังมีการจัดแสดงพระบรมสาทิสลักษณ์ซึ่งวาดด้วยสีน้ำมันโทนสีซีเปีย บนแผ่นไม้อัดขนาดความกว้างและสูง 120 เซนติเมตรจำนวน 16ภาพ โดยภาพทั้งหมดถ่ายทอดเรื่องราวขณะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินมายังวิทยาลัยเพาะช่าง ในพระราชพิธีต่างๆ อาทิ เปิดอาคารเรียนหรือแม้กระทั่งเสด็จทอดพระเนตรผลงานนักศึกษา เนื่องจากพระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยเรื่องศิลปะการช่างและทรงมีพระมหากรุณาธิคุณกับมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด21 22 24 26ผลงานพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ยังได้รับความสนใจจากกระทรวงการต่างประเทศ ติดต่อขอนำภาพไปจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนาและสานต่อหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง ณ สำนักงานใหญ่สหประชาติ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน ถึง 2 ธันวาคม 2559 นี้ อีกด้วย31 33 34 37 38 39สำหรับประชาชนที่สนใจ สามารถชื่นชมผลงานของนักศึกษาที่ร่วมกันจัดทำขึ้นได้บริเวณวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ทุกวันส่วนประชาชนที่สนใจอยากมีส่วนร่วมวาดภาพและเขียนข้อความถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขณะนี้มหาวิทยาลัยปิดรับก่อนชั่วคราวเนื่องจากอยู่ระหว่างจัดสรรพื้นที่ที่จะนำมาจัดแสดง

จุฑารัตน์  มีช้าง

รายงาน