อดีตทหารที่เคยถวายความปลอดภัยเดินเท้าสู่พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์

1537

อดีตทหารเกณฑ์ที่เคยถวายความปลอดภัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เดินเท้าจากจังหวัดมหาสารคาม ถึงพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จังหวัดสกลนคร เพื่อกราบพระองค์ท่าน และลงนามถวายอาลัย

ชายวัยกลางคนที่แต่งกายด้วยชุดดำ ด้านหลังสะพายกระเป๋า พร้อมประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ธงชาติไทย และธงสีเหลือง คือนายสิงหา จันทร์ลาวงษ์ อายุ 50 ปี ชาวจังหวัดมหาสารคาม อดีตทหารเกณฑ์สังกัดกรมทหารราบที่ 3 กองพันที่ 1 ค่ายกฤษณ์สีวะรา จังหวัดสกลนคร ออกเดินเท้าจากบ้านในจังหวัดมหาสารคามตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม ไปยังพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จังหวัดสกลนคร อีกหนึ่งสถานที่ที่พระองค์ท่านเคยเสด็จพระราชดำเนินมาประทับ  เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมกราบพระองค์ท่าน%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%95%e0%b8%97%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a2%e0%b8%96%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1 %e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%95%e0%b8%97%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a2%e0%b8%96%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1 %e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%95%e0%b8%97%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a2%e0%b8%96%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1 %e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%95%e0%b8%97%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a2%e0%b8%96%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1 %e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%95%e0%b8%97%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a2%e0%b8%96%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1 %e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%95%e0%b8%97%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a2%e0%b8%96%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1เมื่อเดินเท้ามาถึง เจ้าหน้าที่แจ้งว่าขณะนี้งดให้ประชาชนเข้าไปในเขตพระราชฐาน  นายสิงหา จึงได้ก้มลงกราบที่หน้าป้ายพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์จากนั้นได้เดินทางไปที่ศาลากลางจังหวัดสกลนครเพื่อลงนามถวาย  มีชาวสกลนครที่ทราบข่าวมาทักทายให้กำลังใจ พร้อมกับมอบเงินและน้ำดื่มให้  โดยนายสิงหาได้พบกับนายชัยมงคล  ไชยรบ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร  สอบถามทราบว่านายสิงหาได้ทำในสิ่งที่ตั้งใจไว้ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี ซึ่งครั้งหนึ่งเคยมีโอกาสถวายความปลอดภัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ขณะที่เสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อปี 2531 การเดินเท้าของนายสิงหา จากจังหวัดมหาสารคามมายังจังหวัดสกลนคร เริ่มตั้งแต่วันที่  25  ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ตุลาคม  รวมระยะทางกว่า 200 กิโลเมตร