บรรยากาศบริเวณท้องสนามหลวง

976

บรรยากาศการเดินทางเข้า ถวายสักการะเบื้องหน้าพระโกศ พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปะระมินทะระมหาภูมิพลอดุลยะเดช

พสกนิกรจำนวนมากทยอยเดินทางมาอย่างต่อเนื่องเต็มพื้นที่รอบสนามหลวงโดยมีหน่วยงานต่าง ๆ คอยให้บริการประชาชน ท่ามกลางการดูแลรักษาความเรียบร้อย และความปลอดภัยอย่างเข้มงวดประชาชนจากในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดทยอยกันเดินทางมา ถวายสักการะเบื้องหน้าพระโกศ พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปะระมินทะระมหาภูมิพลอดุลยะเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาประสาท ในพระบรมมหาพระราชวัง ซึ่งเปิดให้ประชาชนเข้าสักการะตั้งแต่ 8.00-21.00 ซึ่งมีประชาชนจำนวนมากมารอต่อแถวเข้าคิวเพื่อที่จะได้เข้าไปสักการะพระบรมศพ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ01 02 03ขณะที่ทางกรมศิลปากรเตรียมการสร้างพระเมรุมาศ ซึ่งจะใช้พื้นที่อย่างน้อย 2 ใน 3 ของพื้นที่สนามหลวง โดยเฉพาะทางด้านทิศใต้ ซึ่งจะเหลือพื้นที่ใช้สอยหรือบริหารจัดการเพื่อรองรับประชาชนที่จะมาถวายสักการะพระบรมศพ เพียง 1 ใน 3 ของพื้นที่สนามหลวงทั้งหมด จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการพื้นที่ใหม่ โดยจากนี้ไปในพื้นที่บริเวณสนามหลวงให้มีเพียงประชาชนที่จะมาถวายสักการะพระบรมศพเท่านั้น เจ้าหน้าที่จึงขอความร่วมมือประชาชนให้ออกจากพื้นที่สนามหลวง ช่วงเวลา 21.00 ก่อนที่จะจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปปรับพื้นที่และทำความสะอาด บริเวณโดยรอบสนามหลวง เพื่อให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ก่อนจะเปิดให้ประชาชนเข้าไปรอถวายสักการะในช่วงเวลา 4 .00ของวันรุ่งขึ้น

06 07 08ส่วนการรักษาความปลอดภัยนั้น มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด จำนวน 1,400 ตัว มีระบบรับแจ้งเหตุ จุดคัดกรองบุคคล พร้อมติดตั้งเครื่องตรวจวัตถุโลหะอย่างเข้มงวดทั้ง 8 จุด ที่จะเปิดให้ประชาชนเข้าได้ตั้งแต่เวลา 04.00-21.00 น. หลังจากนั้นจะไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่
แต่ให้บุคคลที่ติดค้าง เดินทางออกจากบริเวณท้องสนามหลวงเท่านั้น  รวมถึงจะมีการกำหนดเวลาแจกจ่ายอาหารให้ประชาชน บริเวณสนามหลวงใหม่ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการควบคุมปริมาณอาหารให้พอดีกับประชาชน และลดปริมาณขยะ โดยขอความร่วมมือให้ทำเป็นรอบๆ ตามช่วงเวลาช่วงเช้า ช่วงกลาง และช่วงค่ำ  และงดแจกอาหารหลังเวลา 20.00 น. เป็นต้นไป ยกเว้นน้ำดื่ม เพื่อความเป็นระเบียบในการบริหารจัดการและดูแลพื้นที่11 13 15ในวันพรุ่งนี้(1 พ.ย)สำนักพระราชวังจะเปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าชมและสักการะ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ตั้งแต่ 08.00 -15.30 น. หลังจากปิดให้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม ที่ผ่านมา โดยจะให้นักท่องเที่ยวเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ทางประตูวิเศษไชยศรี ส่วนประชาชนที่จะเข้าสักการะในพระบรมมหาราชวังให้เข้าทางประตูมณีนพรัตน์

ไพจิตร  ภานนท์

รายงานสดจากท้องสนามหลวง