โรงสีชุมชน จ.พิจิตร สีข้าวให้ชาวนาฟรี ตามแนวทางพระราชดำริ

3576

โรงสีชุมชนในจังหวัดพิจิตร น้อมนำแนวทางพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ตั้งโรงสีชุมชนให้ชาวนา นำข้าวที่ปลูก มาสีฟรี เพื่อเก็บข้าวสารไว้กินเอง

สมาชิกชาวนาในพื้นที่ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ต่างนำจากข้าวเปลือกที่ได้จากการทำนามาแปรรูปด้วยของเครื่องจักรกล ภายในโรงสีชุมชนตำบลเนินปอ โดยน้อมนำแนวทางพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นต้นแบบให้ชาวนาหันมาปลูกข้าวกินเอง เพื่อลดรายจ่ายและเอาไปขายเพื่อเพิ่มมูลค่าของข้าว ลดปัญหาราคาข้าวตกต่ำอยู่ในขณะนี้%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%99-%e0%b8%88-%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a3-%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b8%82%e0%b9%89 %e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%99-%e0%b8%88-%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a3-%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b8%82%e0%b9%89 %e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%99-%e0%b8%88-%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a3-%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b8%82%e0%b9%89นายชนะพล ศรีเดช ประธานโรงสีชุมชนตำบลเนินปอบอกว่า เดิมเกษตรกรที่ทำนา ต้องนำข้าวที่ได้ไปขายให้กับพ่อค้า แล้วนำเงินที่ได้กลับมาซื้อข้าวจากท้องตลาดกินอีกรอบ  จึงเกิดแนวคิดร่วมกับกลุ่มสมาชิก ดำเนินการก่อตั้งโรงสีชุมชน  เพื่อให้ชาวนาได้นำข้าวของตัวเอง มาเข้าโรงสีชุมชน สีเป็นข้าวสาร โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อเดินตามรอยพระราชดำริ ของพ่อหลวง ที่ตรัสว่า “ทำเอง กินเอง เหลือแจกจ่าย และ จำหน่าย” ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับโรงสีชุมชนตำบลเนินปอแห่งนี้ ก่อตั้งเมื่อปี 2544 ด้วยเงินทุน 5 ล้านบาท จากการร่วมลงทุน ของเกษตรกร นำเงินในรูปแบบหุ้น ของสมาชิกกลุ่มโรงสีปัจจุบัน มีสมาชิกกลุ่มเกษตรกร 1,212 ราย นำเอาข้าวที่ปลูกเองมาแปรรูปเป็นข้าวสารไว้กินเองจำนวนมาก%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%99-%e0%b8%88-%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a3-%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b8%82%e0%b9%89 %e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%99-%e0%b8%88-%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a3-%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b8%82%e0%b9%89 %e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%99-%e0%b8%88-%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a3-%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b8%82%e0%b9%89 %e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%99-%e0%b8%88-%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a3-%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b8%82%e0%b9%89 %e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%99-%e0%b8%88-%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a3-%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b8%82%e0%b9%89 %e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%99-%e0%b8%88-%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a3-%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b8%82%e0%b9%89โดยสามารถแปรรูปข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร ได้ถึงวันละ 4 ตัน และ กำลังพัฒนาโรงสีอย่างต่อเนื่อง  ขณะที่ยังเปิดรับซื้อข้าวจากชาวนาในพื้นที่ใกล้เคียง ได้เดือนละ 1 หมื่นตัน เพื่อแปรรูปข้าวปลอดสารพิษ ออกสู่ท้องตลาด ให้ประชาชนได้กินข้าวที่มีคุณภาพ ถือว่า โรงสีชุมชนตำบลเนินปอ ยึดถือแนวทางพระราชดำริ ของพระองค์ท่าน เป็นแบบอย่างจนประสบความสำเร็จ อย่างถาวร