ครู – นักเรียน จ.เชียงใหม่ กว่า 5,000 คน แปรอักษร “ภปร” ในรูปหัวใจ

922

คณะครูและนักเรียนจังหวัดเชียงใหม่กว่า 5,000 คน ร่วมกันแปรอักษร ถวายอาลัย และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาของพสกนิกรอย่างเท่าเทียมกัน

ครูและนักเรียน กว่า 5,000 คน รวมตัวกันที่อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมพิธีปฏิญาณตน และถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากนั้นได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลง“ในหลวงของแผ่นดิน” อย่างกึกก้องend-%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9-%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99-%e0%b8%88-%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88-50 end-%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9-%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99-%e0%b8%88-%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88-50 end-%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9-%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99-%e0%b8%88-%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88-50 end-%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9-%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99-%e0%b8%88-%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88-50จากนั้นคณะครูและนักเรียน ได้ร่วมกันแปรอักษรเป็นรูปหัวใจภายในมีพระปรมาภิไธยย่อ “ภปร” พร้อมข้อความว่า “ครูเชียงใหม่รักพ่อ” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาเพื่อให้พสกนิกรชาวไทยมีความรู้นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  กล่าวว่า พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างมาก ทรงจัดให้มีการเรียนหนังสือทางไกลผ่านระบบดาวเทียม ทรงจัดตั้งโรงเรียนพ่อหลวงอุปถัมภ์ให้กับกลุ่มชาวเขาได้เรียนหนังสือ เพื่อให้ทุกพื้นที่ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน