เกษตรกรวังน้ำเขียวตั้งกลุ่มชุมชนพอเพียง ยึดพ่อหลวงต้นแบบดำเนินชีวิต

1629

เกษตรกรใน อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา จัดตั้งกลุ่มชุมชนพอเพียง ยึดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นต้นแบบดำเนินชีวิตพอเพียง%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87 %e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87ช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ที่ผ่านมา บรรดาเกษตรกรผู้ปลูกพุทรานมสด ปลูกผักปลอดสารพิษ และเพาะเห็ด ในพื้นที่ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ได้เริ่มนำผลผลิตทางการเกษตรออกมาให้พ่อค้าแม่ค้า นำมาวางจำหน่ายให้นักท่องเที่ยว บริเวณตลาดปากทางเข้า ตำบลไทยสามัคคี ซึ่งเป็นเส้นทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดัง “ผาเก็บตะวัน” ตั้งอยู่ที่ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา โดยมีประชาชนและนักท่องเที่ยวมาเลือกซื้อกันอย่างคึกคัก%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87 %e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87โดยเกษตรกรผู้ปลูกพุทรานมสด ปลูกผักปลอดสารพิษ และเพาะเห็ด รวมถึงทำสวนสมุนไพร ทำไร่นาสวนผสม ได้มีการนัดรวมตัวกันพูดคุยจัดตั้งกลุ่มเกษตรชุมชนพอเพียง ยึดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นต้นแบบดำเนินชีวิต นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่าน มาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันด้วยการพออยู่พอกิน รู้รักสามัคคี%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87 %e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87สำหรับ กลุ่มเกษตรชุมชนพอเพียงนี้ได้รวมตัวกัน เพื่อนำผลิตผลทางการเกษตรที่ปลอดสารพิษ ออกมาจำหน่ายให้ผู้บริโภคโดยตรง ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประทานพืชผลในราคาย่อมเยา ไม่มีการเอารัดเอาเปรียบ ดำเนินชีวิตแบบพออยู่พอกิน ซึ่งกลุ่มดังกล่าวเตรียมจัดงาน “วังน้ำเขียว ตามรอยพ่อ อย่างพอเพียง” ในช่วงสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้