พสกนิกร ปลาบปลื้ม ได้รับโคนมพระราชทานสร้างอาชีพมั่นคง

715

พสกนิกรชาวไร่ในจังหวัดสุโขทัยผันตัวมาเลี้ยงโคนมพระราชทานจนประสบความสำเร็จ 

01 02 03 04

ที่ อนุรักษ์ฟาร์ม ตำบลบ้านหลุม  อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย นายอนุรักษ์  ทับทิมทอง  อดีตชาวไร่ ที่ผันตัวมายึดอาชีพเลี้ยงโคนม  หลังเข้าร่วมคัดเลือกเกษตรกรเพื่อ รับโคนมพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เริ่มต้นอาชีพเลี้ยงโคนมเมื่อปี 2554   และนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ จนประสบผลสำเร็จ

05 07 09 10

นายอนุรักษ์ กล่าวว่า ปัจจุบัน มีโคนม 25 ตัว  ผลิตน้ำนมดิบได้ทุกวัน วันละ 60-80 กิโลกรัม จนครอบครัวมีความเป็นอยู่มั่นคง   ภาคภูมิใจในอาชีพที่พระองค์ท่านทรงพระราชทานให้กับคนไทย

01 03 04

ส่วนที่จังหวัดพิจิตร ที่บ้านหนองจิกสี หมู่ที่ 9 ตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง ชาวบ้านทั้งเด็กและผู้ใหญ่กว่า 20 คน รวมตัวกันผลิตก้อนเห็ดนางฟ้า เพื่อนำไปเพาะเลี้ยงรับประทานในครัวเรือน ส่วนที่เหลือก็นำไปขาย เป็นรายได้เสริม  ในช่วงที่รอเก็บเกี่ยวพืชเกษตรหลักทั้งข้าวและอ้อย นายบุญส่ง  ฉิมคง อายุ 52 ปี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 กล่าวว่า การร่วมกลุ่มกันของคนในชุมชนยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ และปลูกฝังเยาวชน ให้มีความภูมิใจในอาชีพเกษตรกร

08 09 11 10

นายบุญส่ง กล่าวด้วยว่า เยาวชนที่ใช้เวลาว่าง เข้าร่วมทำงานก็จะมีรายได้ไม่ต่ำกว่าวันละ 300 บาท  เป็นทุนการศึกษาได้อย่างดีและได้เข้าใจวิถี การเกษตร