ศิลปินแห่งชาติขับบทกลอนหนังตะลุงแสดงความอาลัย “ในหลวง ร.9”

1934

ศิลปินแห่งชาติ ชาว จ.ตรัง สาขาศิลปะการแสดง ประเภทหนังตะลุง โชว์ขับบทกลอนหนังตะลุง แสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะอัครศิลปินของประเทศไทยและของโลก

01 02 03

นี่เป็นการแสดงหนังตะลุง จากนายณรงค์ จันทร์พุ่ม ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ประเภทหนังตะลุง ชาว จังหวัดตรัง ที่เปิดศูนย์อนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้านปักษ์ใต้ ขับร้อง บทกลอนและเชิดตัวหนังตะลุง เพื่อแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

04 05 06

นายณรงค์ กล่าวว่า หลังทราบข่าวว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สวรรคตตนเองรู้สึกเสียใจมาก เพราะพระองค์ไม่ได้เป็นเพียงแค่เป็นอัครศิลปินของประเทศไทย แต่พระองค์ยังเป็นอัครศิลปินของโลก เพราะมีพระปรีชาสามารถ

07 08 09

ด้านศิลปะ  พระราชนิพนธ์บทเพลง คำกลอน ต่างๆมากมายซึ่งเหล่าศิลปินต่างรักและเทิดทูนพระองค์ไว้เหนือหัวและพร้อมจะอนุรักษ์ สืบสานงานด้านศิลปะให้คงอยู่ต่อไป เพื่อถวายแด่พระองค์และเพื่อชนรุ่นหลังได้เรียนรู้ให้คงอยู่ตลอดไป