พบอุโบสถเงินจำลองธนบัตร 1 พันบาท พร้อม 36 พระราชดำรัส”พ่อหลวง”

1137

พบอุโบสถเงิน หนึ่งเดียวในโลก ที่จำลองธนบัตร ฉบับละ 1 พันบาท พร้อม 36 พระราชดำรัสแผนที่ชีวิต สอนคนไทยอยู่อย่างพอเพียง

%e0%b8%9e%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b9%82%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%98%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95 %e0%b8%9e%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b9%82%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%98%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95

ที่วัดศรีสุพรรณ ถนนวัวลาย ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีการเชิญชวนให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมอุโบสถเงิน หนึ่งเดียวในโลก ที่ตั้งอยู่ภายในวัด ดุนลายภาพจำลองธนบัตรฉบับละ 1 พันบาท พร้อม 36 พระราชดำรัสแผนที่ชีวิต สอนคนไทยอยู่อย่างพอเพียง โดยทางวัดเตรียมเชิญตราสัญลักษณ์ขึ้นประดิษฐาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวันที่ 13 พฤศจิกายน ที่จะมาถึงนี้

%e0%b8%9e%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b9%82%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%98%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95 %e0%b8%9e%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b9%82%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%98%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95

เจ้าอาวาสวัดศรีสุพรรณ บอกว่า ได้จัดสร้างอุโบสถ ด้วยโลหะเงินทั้งหลัง ใช้เวลาก่อสร้างนานกว่า 12 ปี งบประมาณมากกว่า 37 ล้านบาท โดยที่ตัวอุโบสถ นอกจากจะมีการดุนลายเป็นภาพเล่าเรื่องราวและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์     ที่ซุ้มเพดานด้านหน้าพระอุโบสถ ยังมีการดุนลายเป็นธนบัตรฉบับละ 1 พันบาท บนธนบัตรมีการสรุปหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นทางสายกลาง

%e0%b8%9e%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b9%82%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%98%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95

นอกจากนี้ ยังมีพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมทั้งพระบรมราโชวาท 36 ข้อ เป็นแผนที่ชีวิต เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้กับพุทธศาสนิกชน รวมทั้งเรื่องราวพระมหาชนก ที่มีดุนลายบนโลหะเงิน บริเวณบันไดทางขึ้นพระอุโบสถ เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความเพียร ให้ประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

%e0%b8%9e%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b9%82%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%98%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95

สำหรับการสร้างพระอุโบสถเงิน หลังนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานงานฝีมือช่างสิบหมู่ของชุมชนวัวลาย และเนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงครองสิริราชย์ สมบัติครบ 60 ปี